Personal vid klikliniken för utvecklingsstörningar

Här hittar du kontaktuppgifterna till personalen vid kliniken för utvecklingsstörningar.

Tidsboknings- och rådgivningsnummer 

Våra experters telefonnummer

Du hittar numret till din psykolog, talterapeut, fysioterapeut och ergoterapeut baserat på postnumret i ditt hemområde. 

Kontaktuppgifterna till teamet för familjevård och förstärkt stöd finns under dessa rubriker.