Serviceboende med heldygnsomsorg

Serviceboende med heldygnsomsorg passar dig om du behöver tjänster dygnet runt.

Serviceboende med heldygnsomsorg passar dig om du behöver tjänster dygnet runt.

Detta serviceboende är för dig som behöver kontinuerlig hjälp under dygnets alla timmar, i vardagsfunktioner, på grund av skada eller sjukdom.

Vi erbjuder vård, omsorg och aktiviteter som hjälper dig att bibehålla och främja din kapacitet. Vi kan exempelvis motionera eller vistas utomhus tillsammans.

I serviceboende med heldygnsomsorg ingår måltidstjänster och klädvård, badservice och städningstjänster samt övriga behövliga tjänster.

Vi ordnar serviceboende med heldygnsomsorg bland annat i grupphem och gruppbostäder samt som köpt tjänst.

Du betalar själv hyran och de övriga kostnaderna för ditt dagliga liv, inklusive läkemedel och andra sjukvårdstjänster. Hjälp som behövs på grund av skadan samt boendestödet är dock avgiftsfria.

Du får mer info om serviceboendet från funktionshinderservicen eller din medarbetare. Man ansöker om boendetjänster med funktionshinderservicens blankett.

Hur anhåller jag om serviceboende med heldygnsomsorg?

Man ansöker om boendetjänster med funktionshinderservicens blankett.

Se hur du ansöker om boendeservice

Om du får ett positivt beslut, väljer vi ett lämpligt serviceboende för dig antingen bland stadens egna boendeenheter eller stadens köpserviceenheter. Alternativt kan du även köpa serviceboende med servicesedel.

Hur kan jag bli bekant med serviceboendet?

Du kan utforska platserna på följande sätt:

  1. Du hittar Helsingfors stads boendeenheter nedan under rubriken Serviceställen.
  2. Du hittar länkarna till de boendetjänster som stadens köpserviceenheter tillhandahåller under rubriken Köpserviceenheternas boendetjänster.
  3. Du kan bekanta dig med boenden som köps med servicesedlar i serviceproducentsökningen på Palse.fi. Välj "Helsingfors social-, hälsovårds- och räddningssektor” som tjänsteleverantör och "lagstadgat serviceboende".

Gå till producentsök i palse.fi(Länk leder till extern tjänst)

Serviceställen

25 serviceställen

Andelslagsvägens grupphem

Adress: Andelslagsvägen 78a, 00660 Helsingfors

Dammens grupphem

Adress: Risdammsvägen 1, 00640 Helsingfors

Elovägens boendeenhet

Adress: Elovägen 56, 00660 Helsingfors

Fallbacka grupphem

Adress: Fallbackavägen 4 A-huset, 00970 Helsingfors

Fallkulla bostadsgrupp

Adress: Stirrbågen 3, 00730 Helsingfors

Grupphemmet Roihu

Adress: Kasbergsvägen 3 A, käyntiosoite: Keijukaistenpolku 14 A, 00820 Helsingfors

Gästgränds grupphem

Adress: Gästgränd 2, 00650 Helsingfors

Hallonnäs grupphem

Adress: Repgränden 8 A 1, 00210 Helsingfors