Tavastvägens grupphem

Vi erbjuder boendetjänster åt äldre personer med funktionsvariation.
Bild: Juha Myllymäki

Invånarna på Tavastvägen är pensionärer eller deltar i verksamhet dagtid. Våra anställda är på plats dygnet runt.

Vårt grupphem har två grupper, Kaisla och Arabia. I dem bor sammanlagt nio invånare. I anslutning till grupphemmet finns dessutom fyra stödbostäder.

I personalen ingår handledare, vårdbiträden, sjukskötare och en socionom.

Våra kontaktuppgifter:

Enhetschef: Kollom Kairi tfn 050 4358981

Kaisla kontor: 09 3105 2000
Arabia kontor: 09 3105 2019

E-post: hameentie.ryhmakoti@hel.fi

Kontaktuppgifter

Tavastvägen 109 b 32, 00560 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan
finska
PB 55782, 00099 Helsingfors stad
Bild: Juha Myllymäki

  

Hur är det att bo i Tavastvägens grupphem?  

I grupphemmet garanterar vi dig ett gott liv, en värdig ålderdom och vi förstärker och stödjer din funktionsförmåga.   

Du har tillgång till eget rum och toa. Du möblerar och inreder rummet med dina egna saker. Rummen passar även rullstolsburna.  

Förutom allrum och bastu har vi ett klubbrum som även andra grupphem kan boka. Vi på Tavastvägens grupphem bokar klubbrummet.  

Du får handledning och hjälp med vardagssysslor av personalen, som också sköter till exempel primärvården. 

Arbets- och dagverksamhetscentralerna ansvarar för verksamheten vardagar.   

Våra äldre invånare tillbringar sina dagar i grupphemmet och deltar i vardagssysslor. Vi ordnar regelbundet seniorklubbar. Dessutom deltar många av våra invånare i församlingens klubbar.  

Vi hjälper dig att förverkliga dina intressen och hobbyer. Dessutom strävar vi efter att ordna gemensamma utflykter och evenemang. 

Plats

Tavastvägen 109 b 32, 00560 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

  • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.
  • På rutten finns en under 6 m lång ramp med ett räcke på ena sidan.

Huvudingången

  • Ingången är svår att överblicka men belyst.
  • Dörrarna vid ingången är svåra att överblicka. Dörren öppnas automatiskt med dörrtelefon.

I lokalen

  • Verksamhetsstället ligger på samma plan som ingången.
  • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja.
  • I verksamhetslokalen finns en tillgänglig toalett.