Stöd för utrustning som behövs i dagliga funktioner

Du kan ansöka om ekonomiskt stöd från oss om du skaffar verktyg som stöd för din rörlighet eller kommunikation.

Du kan få ekonomiskt stöd av oss för att skaffa redskap som behövs för rörlighet, kommunikation eller andra funktioner och som du inte får via hälso- och sjukvårdens rehabilitering.

Ekonomiskt stöd kan erbjudas bland annat för att köpa en bil eller biltillbehör, hushållsmaskiner eller hobbyredskap. Ersättningens belopp är i regel högst hälften av de skäliga anskaffningskostnaderna. Ersättningen för bilen och dess tillbehör kan vara större.

I vissa fall kan du också låna ett redskap eller en apparat. Men du måste lämna tillbaka redskapet till oss när du inte längre behöver det.

Stödet är behovsprövat och du måste visa att

- Du behöver utrustningen på grund av din skada eller sjukdom. Du kan till exempel inte ansöka om stöd för en rakapparat som du kan behöva dagligen även utan skada eller sjukdom.

- Du får inte redskapet från hälso- och sjukvården som ett hjälpmedel för rehabilitering.

- Redskapet hjälper dig att klara av dina dagliga aktiviteter på egen hand.

- Om du behöver stöd för att köpa bil eller tilläggsutrustning ska du bevisa att du har ett dagligt behov som grundar sig på jobb, studier eller körning av barn med funktionsnedsättning.

Du kan ansöka om stöd genom att fylla i funktionshinderservicens ansökningsblankett och skicka den till verksamhetsstället där du bor. Till ansökan ska du bifoga ett läkarutlåtande och ett utlåtande från en rehabiliteringshandledare eller ergoterapeut. I vissa fall behöver vi också en rehabiliteringsutvärdering för utrustningen.

Serviceställen

Berghälls ämbetshus, socialt arbete för barn och ungdomar med funktionshinder

Adress: Andra linjen 4 A, 00530 Helsingfors

Södra socialarbetet med funktionsnedsättningar

Adress: Andra linjen 4 A, 00530 Helsingfors

Västra och norra socialarbetet med funktionsnedsättningar

Adress: Nedre Malms torg 2, 5 och 7. vån., 00700 Helsingfors

Östergatans familjecenter, socialt arbete för barn och ungdomar med funktionshinder

Adress: Revalsplanen 1, 00930 Helsingfors

Östra socialarbetet med funktionsnedsättningar

Adress: Kaffegränden 3, 00980 Helsingfors