Kortvårdsenheten Mansku

Enheten för tillfällig vård på erbjuder korttidsbehandlingar för vuxna med funktionsvariation.

Målet för den kortvariga tillfälliga vårdperioden är att din primära boendeform ska fortsätta. Vi ordnar vård och stöd under anhörigas paus eller semester och i en akut krissituation.

Under perioden för tillfällig vård besöker du normalt dina egna aktiviteter, såsom skolan och dag- eller arbetsverksamhet.

På grund av den dagverksamhet som ordnas på annat håll, är vår verksamhet inriktad på kvällar och helger. Vår personal är på plats dygnet runt.

Kontaktuppgifter:
E-post: sotepe.lyhytaikaisyksikko.mansku@hel.fi
Chef för serviceenheten: Oona Engblom-Rantanen tfn 0931033366
Samordnare för tillfällig vård: Miro Miettinen tfn 09 310 33452
Sköterskor på enheten: tfn 09 310 33357

Kontaktuppgifter

Mannerheimvägen 164 B, 00300 Helsingfors Visa plats på servicekartan
finska
PB 25855, 00099 Helsingfors stad

Hur är det att bo i enheten för tillfällig vård?  

Du deltar i hemmets vardag enligt dina resurser. Hushållsarbeten står på vår dagordning. Vi strävar efter att aktivera alla våra invånare i ett så normalt vardagsliv som möjligt. 

Vi går ut, handlar och gör utflykter när det är möjligt.  

Andra enheter ordnar arbets- och dagverksamhet som du besöker även när du är hemma. Vi strävar efter att erbjuda meningsfulla gemensamma fritidsaktiviteter.  

Vi tar hänsyn till ditt behov av stöd enligt vård- och styrningsplanen. Vår personal kan vid behov konsultera polikliniken för utvecklingsstörningar. 

Plats

Mannerheimvägen 164 B, 00300 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)