Hympelstigens grupphem

Vi erbjuder boendetjänster med stöd och omsorg för våra invånare med stora behov.
Bild: Juha Mylllymäki

Hympelstigens grupphem erbjuder individuellt hjälpboende för 20 personer med intellektuell funktionsnedsättning, vilka dagligen behöver mycket stöd och omvårdnad.

Stödboende passar personer som behöver mycket hjälp, vård, handledning och stöd i sina dagliga aktiviteter. I stödboendet finns övervakning nattetid och personalens hjälp och stöd är därmed tillgängliga under alla tider på dygnet.

Det finns fyra grupper med fem bostäder var i grupphemmet i Jakobacka, som ligger i närheten av goda kommunikationer.

I personalen ingår sjukskötare, vårdbiträden och närvårdare, 6-8 vårdare arbetar i skift.

Under natten arbetar en vårdare på grupphemmet och vid behov en jourhavande nattvårdare.

Kontaktuppgifter:

Enhetschef: Anne Vainio p. 09 310 69 372, anne.vainio@hel.fi

Hemmet 1: 09 3102 1825
Hemmet 2: 09 3102 1826
Hemmet 3:09 3102 1828
Hemmet 4: 09 3102 1830

Kontaktuppgifter

Hympelstigen 9, 00770 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan
finska
PB 77780, 00099 Helsingfors stad

Hur är det att bo i Hympelstigens grupphem?  

Vid planeringen av huset har vi beaktat personer med funktionshinder. Du har utsikt från fönstret även då du ligger och våra lokaler är rymliga och ljusa.   

Du har tillgång till eget rum och toa. I varje rum finns en lyftanordning.  

I varje hem finns gemensamt vardagsrum och matplats. Huset har en gemensam bastu med stort badrum och bubbelpool.   

Från övre och nedre våningen kan du enkelt ta dig till den stora balkongen och terrassen. Och dessutom direkt tillgång till gårdsplanens park.  

Våra invånare får hälso- och sjukvårdstjänster vid Jakobacka hälsostation, där vi har tillgång till samma läkare och samma hälsovårdare.  

De som är under 60 år kan delta i verksamheten i Sofielund. 

Bild: Juha Myllymäki

Plats

Hympelstigen 9, 00770 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

 • 3 bilplatser för rörelsehindrade ligger utomhus under 10 m från ingången. Parkeringsrutans bredd är under 3,6 m.
 • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
 • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst och dess ytmaterial ger anvisningar för hur man tar sig fram.
 • På rutten finns en under 6 m lång ramp med räcken på båda sidorna.

Huvudingången

 • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
 • Vid ingången finns en under 6 m lång ramp med räcken på båda sidorna.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja och glasdörrarna har kontrastmarkeringar. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren öppnas med åtkomstkontroll.

I lokalen

 • Verksamhetsstället har 2 våningsplan.
 • I lokalen finns en hiss med plats för en rullstol med en automatdörr. Hissens nummerknappar kan avläsas med fingrarna. Bottenvåningens knapp är annorlunda än de andra. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)
 • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja. Glasdörrarna har kontrastmarkeringar.
 • I verksamhetsstället finns en tillgänglig toalett på samma plan som ingången.
 • En annan tillgänglig toalett finns på plan 2.