Bostadsgrupp Fyren

Fyrens bostadsgrupp i Hertonäs erbjuder stödboende. Fyrens alla tolv invånare har en egen bostad.

Denna boendeform passar dig vars hjälpbehov inte är stort. Vi har inte övervakning nattetid.

Personalen är närvarande vardagar och under veckoslut kl. 8 -22.30.

Tillsammans med dig planerar vi dagliga aktiviteter och vi stöttar din vardag så att du lär dig att fungera så självständigt som möjligt i livet. Du bor själv men kan tillbringa tid med andra invånare.

I Fyren arbetar fem handledare, vi delar chef med två andra boendeenheter.

Våra kontaktuppgifter:

Enhetschef: Tiina Nordin, 09 3107 3386
Personal: tfn 09 3104 6010
E-post: majakka.asuntoryhma@hel.fi

Kontaktuppgifter

Abraham Wetters väg 18 A, 00880 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan
finska
PB 6350, 00099 Helsingfors stad
Bild: Juha Myllymäki
Bild: Juha Myllymäki

Hur är det att bo i Fyren?  

De mysiga bostäderna på 38 kvm har badrum, kokvrå och ett härligt grönrum. Invånarna har även tillgång till en gemensam bastu.   

På nedervåningen finns vardagsrummet, matsalen samt personalrum, på övervåningen en bastuavdelning.  

Du kan tillbringa tid i Fyrens gemensamma utrymmen genom att delta i gemensamma middagar och hushållssysslor samt umgås och spela spel.  

Fyrens bostadsgrupp finns i Hertonäs vid bra kommunikationer och service.   

Fyren har en intressant historia, eftersom den började på initiativ av några familjer i östra Helsingfors. De ville genomföra ett projekt där deras barn som kände varann sen tidigare kunde flytta till en gemensam boendeenhet med nödvändigt stöd och handledning för var och en.  

Dessutom ville man att boendeenheten ligger vid goda trafikförbindelser nära tjänsterna.  

Staden understödde projektet och Fyren byggdes enligt en ny modell där erfarenhetsexperter deltog men staden ledde projektet och var byggherre. 

Plats

Abraham Wetters väg 18 A, 00880 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

  • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
  • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Huvudingången

  • Ingången är lätt att urskilja.
  • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja och glasdörrarna har kontrastmarkeringar. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. För att öppna dörren ska du trycka på en dörrsummer varefter dörren är lätt att öppna för hand.

I lokalen

  • Verksamhetsstället har 6 våningsplan.
  • I lokalen finns en hiss med plats för en rullstol med en automatdörr. Hissens nummerknappar kan avläsas med fingrarna. Bottenvåningens knapp är annorlunda än de andra. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)
  • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja. Glasdörrarna har kontrastmarkeringar.

Tjänster