I Helsingfors Resetjänst finns periodiska förseningar. Om du behöver en transport snart och inte når Resetjänst inom 15 minuters väntetid, eller om din transport är mer än 15 minuter försenad, se instruktionerna för hur du ska agera.

Se instruktionerna på sidan Så här beställer elle avbokar du en resa(Länk leder till extern tjänst)

Färdtjänst

Du kan ansöka om färdtjänst om du inte kan åka kollektivt på grund av skada eller sjukdom.

Färdtjänsten är avsedd för helsingforsbor med funktionsnedsättning för vilka det är orimligt svårt att anlita kollektivtrafiken. Vi beviljar stöd för dina arbets- och studieresor, resor för ärenden och resor på fritiden. Vi understöder inte hälsovårdsresor, eftersom FPA ersätter resor för läkarbesök och undersökningar från sjukförsäkringen.

Du kan ansöka om färdtjänst genom att fylla i ansökningsblanketten för färdtjänst. Till ansökan ska du bifoga ett läkarintyg, där läkaren har bedömt ditt stödbehov.

Skicka ansökan till färdtjänstens socialarbetare i ditt bostadsområde. 

Vi bedömer din situation och fattar beslut om att bevilja tjänsten. Om du beviljas färdtjänst får du ett betalkort som du kan använda för taxiresor främst inom Helsingfors och närkommunerna. För resorna betalar du endast självriskandelen.

Du kan ställa frågor om betalkorten och våra tjänster till byråsekreterarna på vardagar kl. 8.15-16 på numret 09 310 44817.

Vanliga frågor om färdtjänsten

Nedan har vi samlat svaren på vanliga frågor. Du ser svaret genom att klicka på frågan.

Färdtjänsten är avsedd för personer bosatta i Helsingfors med en skada eller sjukdom som långvarigt medför oskäliga svårigheter att anlita kollektivtrafik.   

Transportstödet är i sin tur främst avsett för äldre personer med nedsatt funktionsförmåga som hindrar dem att åka kollektivt. Transportstödet för äldre påverkas av inkomster och förmögenhet, medan dessa inte påverkar färdtjänsterna för personer med funktionshinder.

Läs om transportstöd på seniortjänsternas webbplats

Ansök med färdtjänstblanketten. Du behöver bifoga läkarintyg och eventuellt redogörelser för arbete eller studier. 

Se anvisningar för att ansöka om färdtjänst

Ja, du kan ringa funktionshinderservicens rådgivning eller socialhandledaren för färdtjänsten där du bor. Vid behov kan du boka in ett möte med socialhandledaren för färdtjänsten, så kan ni tillsammans fylla i ansökan.

Se rådgivningens kontaktuppgifter 

Mia Henriksson, socialhandledare (närståendevård/färdtjänst) tfn 09 310 44857 (Link startar ett telefonsamtal)

När du har beviljats betalkort ersätter vi dina arbets- och studieresor i enlighet med beslutet. Dessutom understöder vi dina enkelriktade resor för att uträtta ärenden och resor på fritiden.

Nej, det kan du inte. Folkpensionsanstalten ersätter resor till läkaren och till undersökningar och behandlingar som läkaren ordinerar.   

Mer information om reseersättningar hittar du på FPA:s webbplats(Länk leder till extern tjänst)

Nej, det kan du inte. I regel ska du beställa alla de resor som ska betalas med betalkortet via Helsingfors Resetjänsts förmedlingscentral.  Förmedlingscentralen har uppgifter om dina personliga behov. Bilarna är också utrustade enligt dina behov.

Se anvisningar för att boka en resa via Helsingfors Resetjänst (Länk leder till extern tjänst)

Enbart i undantagsfall kan du beställa eller ta en annan taxi.

Läs mer på webbplatsen för Helsingfors Resetjänst  (Länk leder till extern tjänst)

 

Om du behöver hjälp med att ta dig hemifrån till färdtjänstbilen och från bilen till destinationen och tillbaka inkluderar vi chaufförens assistans i färdtjänsten. Med chaufförens assistans avses hjälp då klienten ska röra sig till exempel i byggnadens hiss, trappor eller korridorer.   

Läs mer om hjälpen på Helsingfors Resetjänsts sida(Länk leder till extern tjänst)

Om du har beviljats färdtjänst med stöd av funktionshinderservicelagen har du också rätt till färdtjänst i övriga Finland. Du måste ansöka om resetillstånd i god tid i förväg av färdtjänstens socialhandledare. Vistelsens längd, vistelseort och resornas längd ska framgå i ansökan.  

Du kan inte använda resekortet utanför Helsingfors Resetjänsts område. Resorna ersätts mot vederbörliga kvitton. Resans självriskandel avdras från ersättningsbeloppet.

Självriskandelarna för färdtjänsten ändras i enlighet med ändringarna i HRT:s pris på motsvarande biljett på så sätt att priset för resan alltid motsvarar priset på motsvarande biljett inom stadstrafiken. 

Se priserna för självrisk och sätt att betala den på webbplatsen för Helsingfors Färdtjänst(Länk leder till extern tjänst)

Serviceställen

Södra socialarbetet med funktionsnedsättningar

Adress: Andra linjen 4 A, 00530 Helsingfors

Västra och norra socialarbetet med funktionsnedsättningar

Adress: Nedre Malms torg 2, 5 och 7. vån., 00700 Helsingfors

Östra socialarbetet med funktionsnedsättningar

Adress: Kaffegränden 3, 00980 Helsingfors