Sexualrådgivning 

Du kan kontakta oss i frågor kring känslouttryck, mänskliga relationer och din sexualitet.  

Sexualrådgivningen ger dig råd och handledning i frågor som gäller kön, kroppsbild, sexuell hälsa och människorelationer. Samtalen är konfidentiella.  

Du kan komma till sexualrådgivningen ensam, tillsammans med en partner eller stödperson.  

Sexualrådgivningen är avgiftsfri, och diskussionerna är konfidentiella.  

Tjänsten är avsedd för Helsingforsbor inom funktionshinderservicen.  

Du behöver ingen remiss till sexualrådgivningen. 

Vi betjänar dig på adressen Silvervägen 6, 00440 Helsingfors.