Verksamhetscentret Polku

Verksamhetscentret Polku erbjuder mångsidig verksamhet dagtid som utvecklar och upprätthåller funktionsförmågan hos vuxna deltagare med funktionsnedsä

Våra centrala värderingar vid verksamhetscentret Polku är att uppleva gemenskap och delaktighet.

Syftet med vår verksamhet är att utveckla de färdigheter som behövs i vardagslivet samt att stärka en positiv självbild och en fungerande växelverkan.

Polku har bland annat två sinnesrum, och våra lokaler är tillgänglighetsanpassade.

Vi har öppet vardagar kl. 7.30 -16.

Våra kontaktuppgifter

Enhetschef: Antero Kettunen, 09 3107 3167, antero.kettunen@hel.fi

e-post sote.toimintakeskus.polku@hel.fi.

Personal tfn 09 3105 8417, 09 3105 8416, 09 3102 1488

Kontaktuppgifter

Rotetorpsgränden 13, 00700 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan

Gäller tills vidare:
- mån-fre 7.30-16.00

finska
PB 72770, 00099 Helsingfors stad

Plats

Rotetorpsgränden 13, 00700 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

  • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
  • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Huvudingången

  • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
  • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är lätt att öppna för hand.

I lokalen

  • Verksamhetsstället ligger på samma plan som ingången.
  • Dörrarna i lokalen är svåra att överblicka. Glasdörrarna har kontrastmarkeringar.
  • I verksamhetslokalen finns en tillgänglig toalett.