Träning för närståendevårdare

De som vårdar sina närstående med funktionsnedsättningar i Helsingfors får träning för sin uppgift. Du som är ny som närvårdare får en kallelse till vår träning.

Vi ordnar träning, i synnerhet för nya närståendevårdare till helsingforsbor med funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom. Träningens teman varierar, och vi informerar bland annat om servicen för närståendevårdare, såsom lagstadgade lediga dagar och hur man tar ut dem. Vi bjuder också in representanter för organisationer för att berätta om deras verksamhet och om kamratstöd.   

Syftet med vår träning är att stötta närvårdare, hjälpa dem att orka och erbjuda kamratstöd.  

Vi samlar in återkoppling från träningen och utvecklar den på på basis av responsen.  

Du får mer info om vår träning av din egen kontaktperson vid stöd för närståendevård. 

Också funktionshinderservicen infomerar om kommande träningar.  

Se funktionshinderservicens kontaktuppgifter 

Vi bjuder in nya närståendevårdare till träning. Inbjudan berättar närmare om träningen.