Anordningar och redskap som installeras i bostaden 

Anordningar och redskap som installeras i ditt hemhjälper dig att klara dig på egen hand och möjligast självständigt i din bostad.   

Redskap och anordningar som berättigar till avdrag är bland annat lyftanordningar, trapphissar, olika larmsystem och elektriska öppningssystem för ytterdörren. 

Fasta standardanordningar i hemmet kan också berättiga till avdrag om dessa underlättar ett självständigt boende. Kostnaderna för normalt boende eller boendetrivsel ersätts inte.    

Ansök om service vid din enhet för socialt arbete vid funktionshinderservicen, med funktionshinderservicens ansökningsblankett.    

För att bedöma behovet av ändringsarbeten behöver vi ett utlåtande av en läkare och ergoterapeut eller fysioterapeut. Om du beviljas service gör stadens byggmästare upp en plan och sköter de nödvändiga loven.  

Om du har hörselskada är det rehabiliteringshandledaren från HUS som gör upp planen.   

Vi ersätter bara de redskap och anordningar som installeras i din permanenta bostad. De kostnader som ersätts ska vara skäliga.   

Tjänsten är avgiftsfri för dig.  

Hur ansöker jag om tjänsten?

Ansök om servicen med en särskild blankett för ändamålet. Dessutom behöver du ett utlåtande av en läkare samt ergo- eller fysioterapeut.

Se hur du ansöker om boendeservice

Lämna ansökningen som du undertecknat till funktionshinderservicens verksamhetsställe i ditt bostadsområde.

Serviceställen

Berghälls ämbetshus, socialt arbete för barn och ungdomar med funktionshinder

Adress: Andra linjen 4 A, 00530 Helsingfors

Södra socialarbetet med funktionsnedsättningar

Adress: Andra linjen 4 A, 00530 Helsingfors

Västra och norra socialarbetet med funktionsnedsättningar

Adress: Nedre Malms torg 2, 5 och 7. vån., 00700 Helsingfors

Östergatans familjecenter, socialt arbete för barn och ungdomar med funktionshinder

Adress: Revalsplanen 1, 00930 Helsingfors

Östra socialarbetet med funktionsnedsättningar

Adress: Kaffegränden 3, 00980 Helsingfors