Digiträning inom arbets- och dagverksamhet  

Hos oss lär du dig digitala färdigheter och får digitalt stöd.  
Bild: Laura Oja

Hos oss lär du dig digitala färdigheter på nybörjar- och basnivå, såsom val av enhet och applikationer, trygg användning av internet samt elektronisk kommunikation och ärendehantering. Du utforskar även olika webbmiljöer och sociala medier för välmående samt lär dig söka information på nätet.     

Vi övar digitala färdigheter i grupper antingen i funktionshinderservicens verksamhetsställe i Vallgård eller på distans via Microsoft Teams. Grupperna samlas vanligen en gång i veckan och en session tar 1–2 timmar.    

Vi har periodvis verksamhet, och längden på en period varierar från cirka ett halvt år till ett år. Men du kan också komma med i vår verksamhet mitt i perioden.   

I grupperna får du enheter av oss, men beroende på situationen kan du även använda dina egna enheter. I webbgruppen använder du din egen enhet och e-post.   

Digital handledning är avsedd för kunder i arbets- och dagverksamheten. Om du vill delta i våra grupper för digital handledning, fråga mer av din socialarbetare, ring eller mejla enheten för virtuella tjänster.