Skepparhuset

Vi erbjuder boendetjänster åt unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och inom autismspektrumet.
Bild: Juha Myllymäki

Skepparhuset stod färdigt sommaren 2015 och ligger i Fiskehamnen nära havet med goda förbindelser. I Skepparhuset bor 15 unga vuxna med funktionsnedsättning.

Savulaiset är en förening som tog initiativ till att bygga Skepparhuset och planera verksamheten tillsammans med Helsingfors stad och Settlementsbostäder.

I huset finns serviceboende, vilket passar dem som behöver lite hjälp, stöd och handledning. I det intensifierade serviceboendet är behovet av vård och omsorg dygnet runt, våra kunder är autistiska.

Vår personal består av 10 medarbetare, såsom närvårdare, sjukskötare och socionomer.

Våra kontaktuppgifter:

Enhetschef: Ritva Ojala, 09 310 74309

Personalen: 09 31043886
E-post: kipparintalo.henkilokunta@hel.fi.

Kontaktuppgifter

Arcturusgatan 6, 00540 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan
finska
PB 6900, 00099 Helsingfors stad
Bild: Juha Myllymäki
Bild: Juha Myllymäki

Hur är det att bo i Skepparhuset?  

Du bor i en egen hyreslägenhet. Du får själv möblera och inreda din bostad, tillsammans med dina närstående. Vi har gemensamma tvättmaskiner men inget hindrar att du skaffar en egen tvättmaskin.  

Vi har samlat feedback från våra invånare och har bland annat hört följande: "Kul att ha kompisar, man behöver aldrig vara ensam om man inte vill."  

Hur är det med maten i Skepparhuset?  

Skepparhuset erbjuder dig måltider. Ibland går våra invånare ut och äter eller köper maten själv. Du kan äta i lugn och ro i din lägenhet eller i Skepparhusets gemensamma matsal.  

Vilket stöd får jag?  

Hos oss i Skepparhuset är det viktigt att arbeta tillsammans, stödja självständigheten och självbestämmanderätten.   

Våra handledare hjälper och styr efter individuellt behov. Du får t.ex. stöd inom hygien och städning men också psykiskt stöd, vilket är väldigt viktigt.  

Vi har ett nära samarbete med föräldrar och andra nätverk. 

Plats

Arcturusgatan 6, 00540 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

  • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
  • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Huvudingången

  • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
  • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja och glasdörrarna har kontrastmarkeringar. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. För att öppna dörren ska du trycka på en dörrsummer varefter dörren är lätt att öppna för hand.

I lokalen

  • Verksamhetsstället har 4 våningsplan.
  • I lokalen finns en hiss som är svår att överblicka med en automatdörr. Hissens nummerknappar kan avläsas med fingrarna. Bottenvåningens knapp är annorlunda än de andra. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)
  • Ytmaterialet som använts i lokalen ger anvisningar om hur man tar sig fram i lokalerna.
  • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja. Glasdörrarna har kontrastmarkeringar.
  • I verksamhetsstället finns en tillgänglig toalett på plan 0.