Arbetsträning

Vi hjälper dig att söka jobb och stöttar dig när du är i arbete.

Vi erbjuder dig individuell arbetsträning. Arbetsträningen inleds alltid med att vi kartlägger dina färdigheter och ditt stödbehov. 

Efter detta söker vi tillsammans ett lämpligt jobb åt dig. Vi hjälper till med arbetsansökningarna och kommer vid behov med på arbetsintervjun.  

Du får också coachning i ditt nya jobb om det behövs. Vi hjälper också din arbetsgivare i frågor kring din anställning, till exempel att ansöka om lönesubvention. 

Den huvudsakliga målsättningen är att du ska få ett heltids- eller deltidsjobb.

Våra tjänster är avsedda för dem som har fyllt 18 år (i arbetsför ålder), bosatta i Helsingfors och klienter inom socialt arbete för personer med funktionsnedsättning.

Vi kommer överens om början med dig och medarbetarna från socialarbetet ov sysselsättningsservicen.

I bedömningen av servicebehovet poängteras attityder och motivation.

Ring oss på numret 09 310 77386

Vår adress är Sparbanksstranden 2 A, 4 vån.

Ring på knappen 4 vån vid ytterdörren när du kommer på besök. 

Vaktmästaren släpper in dig och arbetstränaren möter dig.