Veräjä grupphem

Vi erbjuder boendetjänster för vuxna och äldre som behöver mycket stöd.

På grupphemmet i Grinddalen finns 16 platser för vuxna och äldre med funktionsnedsättning.

Vårt grupphem erbjuder boendeservice enligt individuella behov.

En del av invånarna behöver mycket hjälp och stöd i sitt liv.

Vårt grupphem passar inte personer med allvarliga funktionshinder.

Personalen består av nio handledare.

Vår nattövervakning ordnas av Gästgränds boendeenhet.

Våra kontaktuppgifter:

Enhetschef: Jouni Keränen, 09 3104 5137

tfn 09 3105 4865, nedrevån.
tfn 09 3105 4866, övrevån.
tfn 09 3105 4868, alatalo
tfn 09 31069862, nattsjuksköterska

E-post: verajakoti@hel.fi

Kontaktuppgifter

Otto Brandts väg 10 A, 00650 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan
finska
PB 65831, 00099 Helsingfors stad
Bild: Juha Myllymäki
Bild: Juha Myllymäki

Hur är det att bo i Veräjä?

Vårt grupphem fungerar i tre separata team i två byggnader. Varje team har tre anställda.   

Du får ett eget rum. Allrum, toa, dusch och bastu är gemensamma.  

Målet för vår verksamhet är att våra invånare ska kunna fungera så självständigt som möjligt och kunna hantera sina liv.   

På fritiden kan du delta i klubbar och utflykter, gå på bio, teater och olika utflykter.  

På gården har vi också en odlingslott som vi sköter om tillsammans.  

Vi får hälsovårdstjänster från Åggelby hälsostation. 

Plats

Otto Brandts väg 10 A, 00650 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

 • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
 • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.
 • På rutten finns 1 trappsteg.
 • På rutten finns en under 6 m lång ramp med räcken på båda sidorna.

Huvudingången

 • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
 • Vid ingången finns en under 6 m lång ramp med räcken på båda sidorna.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja och glasdörrarna har kontrastmarkeringar. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. För att öppna dörren ska du trycka på en dörrsummer varefter dörren är lätt att öppna för hand.

I lokalen

 • Verksamhetsstället ligger på plan 2.
 • I lokalen finns en hiss med plats för en rullstol med en automatdörr. Hissens nummerknappar kan inte avläsas med fingrarna. Bottenvåningens knapp är annorlunda än de andra. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)
 • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja.
 • I verksamhetsstället finns en tillgänglig toalett på plan 2.
 • En annan tillgänglig toalett finns på plan 3.
 • En tredje tillgänglig toalett finns på plan 1.