Personlig assistans och att anställa en assistent

En personlig assistent hjälper dig att leva ett personligt liv.

En personlig assistent hjälper dig att leva ditt liv och göra dina egna val.  

Du kan ansöka om personlig assistans för allt sådant som du inte kan göra på egen hand på grund av din funktionsnedsättning. Du kan få hjälp med följande: 

- vardagsfunktioner, såsom påklädning, tvätt, hushållssysslor eller ärenden utanför hemmet. 

- att jobba eller studera 

- för hobbyer och på fritiden

Personlig assistans kan ordnas på tre sätt. 

1) Arbetsgivarmodellen där du är assistentens arbetsgivare

2) med servicesedel

3) stadens köptjänst

Fyll i ansökningsformuläret för service för personer med funktionsnedsättning om du anser att du behöver personlig assistens. Skicka ansökan till verksamhetsstället i ditt bostadsområde.

Information om arbetsgivarmodellen 

Jenni Tiittanen
tfn 09 310 45939
jenni.tiittanen@hel.fi

Minna Ponsiluoma
tfn 09 3102 2279
minna.ponsiluoma@hel.fi

Tanja Siira
tfn 09 310 39373 
tanja.siira@hel.fi

Du kan också mejla till suoratyo@hel.fi. E-tjänsten Oimas tekniska support använder samma adress. 

Bild: Sakari Röyskö

Läs mer om personlig assistans

Ansök om servicen med en särskild blankett för ändamålet.  

Se hur du gör en ansökan 

Vi bedömer ditt servicebehov tillsammans med dig och gör upp en serviceplan innan vi fattar ett beslut.  

Din ansökan godkänns om vi anser att du är berättigad till personlig assistans. Beslutet innehåller också information om hur mycket stöd du har rätt till och hur den personliga assistansen ska utföras.  

För att ha rätt till personlig assistans måste du själv eller med stöd av utomstående kunna klargöra vilken hjälp du behöver och hur den borde utföras, samt kunna vägleda assistenten i sitt arbete.   

Vi bedömer ditt servicebehov tillsammans med dig och gör upp en serviceplan innan vi fattar ett stödbeslut.  

Din ansökan godkänns om vi anser att du är berättigad till personlig assistans. Beslutet innehåller också information om hur mycket stöd du har rätt till och hur den personliga assistansen ska utföras. 

Efter att du beviljats personlig assistans gör vi upp en plan för hur den ska genomföras. Personlig assistans kan ordnas på tre sätt. 

 1. Alternativ 1 Arbetsgivarmodellen

  Arbetsgivarmodellen är det vanligaste sättet för att ordna personlig assistans. I detta fall är du den personliga assistentens arbetsgivare. Du sköter själv om anställningen och ingår arbetsavtal med assistenten. Helsingfors stad är inte part i avtalet. Vi betalar assistentens lön utgående från de uppgifter som du lämnat.  

  Arbetsavtalet måste grunda sig på beslutet om mängden personlig assistans du är berättigad till samt eventuella ersättningar för arbetstid.  

  Läs mer i vår guide för arbetsgivare (pdf) 

  Assistentens lön betalas via e-tjänsten Oima. 

  Läs mer om betalning av lön till personliga assistenter samt anvisningar för e-tjänsten Oima

 2. Alternativ 2 Servicesedel

  Det näst vanligaste sättet är att ordna personlig assistans med servicesedel. Då får du en servicesedel med vilken du kan köpa tjänsten av en serviceproducent som staden godkänt. Du behöver inte betala någon självrisk.  

  När du köper personlig assistans med servicesedel kan du välja det företag du vill anlita från stadens lista över godkända serviceproducenter. Du kan dock inte välja den person som företaget skickar för att hjälpa dig.    

  Gå till webbportalen palse.fi för att se listan över de serviceproducenter som godkänts av staden. Gå till menyn ”Tjänsten beviljad av” och välj "Helsingfors social-, hälsovårds- och räddningssektor” och "Personlig assistens".  

  Gå till Palse.fi(Länk leder till extern tjänst)

 3. Alternativ 3 Stadens köptjänst

  Du har också möjlighet till personlig assistans genom de tjänster som staden köper. Kontakta din socialarbetare vid funktionshinderservicen. Staden bestämmer vilka producenter som levererar åt dig. Tjänsten är avgiftsfri och du behöver inte betala någon självrisk.

Serviceställen

Berghälls ämbetshus, socialt arbete för barn och ungdomar med funktionshinder

Adress: Andra linjen 4 A, 00530 Helsingfors

Södra socialarbetet med funktionsnedsättningar

Adress: Andra linjen 4 A, 00530 Helsingfors

Västra och norra socialarbetet med funktionsnedsättningar

Adress: Nedre Malms torg 2, 5 och 7. vån., 00700 Helsingfors

Östergatans familjecenter, socialt arbete för barn och ungdomar med funktionshinder

Adress: Revalsplanen 1, 00930 Helsingfors

Östra socialarbetet med funktionsnedsättningar

Adress: Kaffegränden 3, 00980 Helsingfors