Brobacka

Enheten i Brobacka för krävande sektorsövergripande stöd erbjuder akut stöd för helsingforsare med funktionsnedsättning.

Vi erbjuder kris- och rehabiliteringsperioder för helsingforsare med funktionsnedsättning. Brobacka har byggts för klienter som behöver stöd och hjälp i en svår livssituation. Vår verksamhet inleds i augusti 2024.

Brobacka har tio klientrum. Utöver en utvecklingsstörning eller ett annat stödbehov kan du ha neuropsykiatriska, mentala eller autismspektrumrelaterade problem eller utmanande beteende. Hos oss genomförs även specialomsorg oberoende av klientens vilja. Målet med kris- eller rehabiliteringsperioden är att du ska få leva en vardag som passar dig i framtiden.

Man blir alltid klient i Brobacka via en remiss från funktionshinderservicens sociala arbete.

Kontaktuppgifter:

Chef för tjänsteenheten: Mari Katavisto, 09 310 70728

Kontaktuppgifter

Åkerbyvägen 4-6 (H-byggnad), 00740 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan
finska
PB 74860, 00099 Helsingfors stad

Hur länge varar perioderna i Brobacka?

Vi planerar perioderna och målen med perioderna tillsammans med dig. Periodernas varaktighet planeras individuellt. Den genomsnittliga perioden är 3–6 månader. 

Vad kan man göra i Brobacka?

Du har alltid tillgång till ett eget rum. Alla våra rehabiliteringsklienter har också tillgång till en gemensam bastu, ett sinnesrum, grupputrymmen, matsalen och entréhallen.  

Den veckovisa planen utarbetas alltid vid ett klientmöte där du får stöd av personalen och de övriga klienterna med planeringen av veckan. I Brobacka lever vi en gemensam vardag och alla deltar i gemenskapens verksamhet. 

Vi har dagsprogram som är gemensamt för alla, och som du kan delta i tillsammans med de övriga klienterna och personalen efter dina resurser. Vi inleder alltid dagen med ett gemensamt möte där vi går igenom dagens händelser. 

Ditt individuella dagsprogram kan inkludera ett besök i sinnesrummet, spel, hushållsarbete, utomhusvistelse, ansvarsuppgifter såsom att hämta posten eller vattna blommorna, läsa och annan stimulerande verksamhet. Din dag kan också innefatta rehabiliterande gruppverksamhet och möten med specialmedarbetare. Ibland grillar vi och badar bastu. 

Vad händer efter en period i Brobacka?

Brobacka är inte ett permanent hem för någon. Efter perioden återvänder en del av klienterna till sitt barndomshem eller sin välbekanta boendeenhet. Ibland fortsätter boendet i en ny boendeenhet eller med en rehabiliteringsperiod i en annan enhet. Vid slutet av perioden planerar vi ditt stöd efter perioden tillsammans med dig, dina anhöriga och din socialarbetare. 

Vilken slags personal arbetar i Brobacka?

Utöver en chef inkluderar vår personal närvårdare, socialhandledare, en ledande handledare, kommunikationshandledare och sjukvårdare. Utöver vår permanenta personal arbetar hos oss även psykologer, en ergoterapeut, en läkare och en socialarbetare på deltid. Vi håller aktivt kontakt med dina anhöriga och ditt nätverk. I Brobacka satsar vi på dig på ett sektorsövergripande sätt. 

Följ oss på sociala medier

Vi uppdaterar om vår vardag på Instagram- och Facebook-sidorna för Helsingfors funktionshinderservice, där du kan läsa om oss.

Följ oss på Instagram(Länk leder till extern tjänst)

Följ oss på Facebook(Länk leder till extern tjänst)
 

Plats

Åkerbyvägen 4-6 (H-byggnad), 00740 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

 • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
 • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.
 • På rutten finns en över 6 m lång ramp utan avsats med räcken på båda sidorna.

Huvudingången

 • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
 • Vid ingången finns en över 6 m lång ramp utan avsats med räcken på båda sidorna.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. För att öppna dörren ska du trycka på en dörrsummer varefter dörren är lätt att öppna för hand.

I lokalen

 • Verksamhetsstället har 2 våningsplan.
 • I lokalen finns en hiss med plats för en rullstol med en automatdörr. Hissens nummerknappar kan avläsas med fingrarna. Bottenvåningens knapp är annorlunda än de andra. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)
 • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja.
 • I verksamhetsstället finns en tillgänglig toalett på samma plan som ingången.
 • Vid servicepunkten finns en fast induktionsslinga i mötesrum (med aktivt T-märke).