Verksamhetscenter Landbo

I Landbo erbjuder vi verksamhet dagtid i grupper åt helsingforsbor med funktionsnedsättning vilka avslutat grundskolan.

Huvudteman vid verksamhetscentret i Landbo är natur och återvinning.

Vi har grupp- och verksamhetslokaler, en stor sal och ett sinnesrum. Vi har en stor gård och bredvid verksamhetscentret finns skogbevuxna friluftsområden. Vi har 30 kundplatser.

Vårt verksamhetscenter grundades år 2022, och tidigare fanns det ett daghem i våra lokaler.

Byggnaden är i en våning och är tillgänglighetsanpassad.

Vi har öppet vardagar kl. 7.30 -16.

Våra kontaktuppgifter:

Enhetschef: Anne Ranki, 09 310 38674, anne.ranki@hel.fi

Grupp Kallio (7.30-16): 09 310 21842
Grupp Kuusi (7.30-16): 09 310 21461
Köket: 09 310 21691

Kommunikationshandledare 09 310 21704
Ergoterapeut 09 310 21679

Kontaktuppgifter

Landbovägen 2, 00890 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan
finska
PB 89880, 00099 Helsingfors stad

Plats

Landbovägen 2, 00890 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

 • Alla över 10 bilplatser för rörelsehindrade ligger utomhus över 10 m från ingången. Parkeringsrutans bredd är under 3,6 m.
 • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
 • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.
 • På rutten finns minst 4 trappsteg med räcken på båda sidorna.
 • På rutten finns en över 6 m lång ramp med en avsats med räcken på båda sidorna.

Huvudingången

 • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
 • Vid ingången finns minst 4 trappsteg med räcken på båda sidorna.
 • Vid ingången finns en över 6 m lång ramp med avsats med räcken på båda sidorna.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är lätt att öppna för hand.

Ingången ""

 • Bilplatserna för huvudingången kan användas även för den här ingången. Avståndet från bilplatser till ingången är under 10 m.
 • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
 • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.
 • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
 • Vid ingången finns minst 4 trappsteg med räcken på båda sidorna.
 • Vid ingången finns en under 6 m lång ramp med ett räcke på vänster sida när man går upp.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är lätt att öppna för hand.
 • Verksamhetsstället ligger på samma plan som denna ingången.

I lokalen

 • Verksamhetsstället ligger på samma plan som ingången.
 • Dörrarna i lokalen är svåra att överblicka.
 • I verksamhetslokalen finns en tillgänglig toalett.