Bedömning av funktionsförmåga och rehabiliteringsplan

Vi kartlägger din funktionsförmåga, hur du klarar av vardagen och ditt behov av särskilt stöd.

Polikliniken för utvecklingsstörningar erbjuder bedömning och rehabiliteringsplanering tillsammans med dig, din familj och de anställda som står dig nära.

Dessutom bedömer och stöder vi dig i frågor kring beteende och psykisk hälsa och vardagliga utmaningar. Vi följer upp din eventuella behandling med psykofarmaka eller epilepsi. Vid behov konsulterar vi den specialiserade sjukvården.

Vi gör bedömningar av och ger utlåtanden om funktionsförmågan, även för hjälpmedel, olika stöd och förmåner samt skolfärdigheter.

Vid planeringen av rehabiliteringstjänsterna behöver vi en bedömning av din funktionsförmåga och ditt terapibehov, och utifrån bedömningen ger läkaren sitt utlåtande.

Rehabiliteringsplanen är en rekommendation om hur vi stödjer din funktionsförmåga i vardagen. På mottagningen vid polikliniken för utvecklingsstörningar görs planer för 1-3 år i sänder.

Du fyller själv i en rehabiliteringsansökan till FPA, med din familj eller någon annan som sköter dina ärenden. FPA svarar för rådgivningen och handledningen som gäller ansökan. Hos FPA ansöker man om krävande medicinsk rehabilitering.

Om FPA inte beviljar rehabiliteringen, kan du ansöka om medicinsk rehabilitering hos Helsingfors stad. Då utfärdar terapeuten på polikliniken för utvecklingsstörningar en remiss. Sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänsterna svarar för kriterierna för medicinsk rehabilitering.

Rehabiliteringstjänsterna tillhandahålls huvudsakligen av privata företag.

Du får mer information om den första bedömningen av servicebehovet mån, tis, to och fr.o.m. kl. 9-11 på numret 09 310 40400 (återuppringning om du står i kö).

Vi betjänar på svenska kl. 10-12 på numret 09-09 310 40401.

Serviceställen

Polikliniken för personer med utvecklingsstörning

Adress: Sofielundsgatan 8, A-byggnad, 00610 Helsingfors