Sumparns stödbostäder

Vi erbjuder stödboende åt Helsingforsare med funktionsvariation.

Sumparn har 16 stödbostäder i fastigheten. Verksamheten vid Fiskehamnen inleddes våren 2020.

Personalen är närvarande vardagar kl. 8-21 och under veckoslut kl. 10-18.

Vårt mål är att hjälpa dig att hitta ett eget sätt att vara och leva i ditt eget hem.

Sumparns stödbostäder samarbetar med Rudolfs bostadsgrupp och Borgströmsbackens stödbostäder.

Våra kontaktuppgifter:

Enhetschef: Tomi Jacobsson, 09 310 64736

Personal: 09 310 27624
E-post: sompasaaren.tukiasunnot@hel.fi

Kontaktuppgifter

Sumparkajen 6, 00540 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan
finska
PB 54602, 00099 Helsingfors stad
Bild: Juha Myllymäki
Bild: Juha Myllymäki

Hur är det att bo i Sumparens stödbostäder  

Vår handledare stöttar dig i enlighet med de överenskomna besöken. Under besöken stödjer, hjälper och guidar vår handledare dig i dagliga sysslor. Om det behövs kan vi också sköta ärenden tillsammans utanför hemmet.  

Gemensamt kvällscafé för stödboendet regelbundet i allrummet. Alla våra invånare är välkomna att träffas och diskutera aktuella teman tillsammans.  

Du kan fritt tillbringa din tid i samma rum även vid andra tillfällen. 

Plats

Sumparkajen 6, 00540 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

  • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
  • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Huvudingången

  • Ingången är svår att överblicka men belyst.
  • Vid ingången finns 2 trappsteg efter varandra.
  • Dörrarna vid ingången är svåra att överblicka. Dörren öppnas med åtkomstkontroll.

I lokalen

  • Verksamhetsstället ligger på plan 4.
  • I lokalen finns en hiss med plats för en rullstol med en automatdörr. Hissens nummerknappar kan avläsas med fingrarna. Bottenvåningens knapp är annorlunda än de andra. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)
  • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja.
  • I verksamhetsstället finns en toalett som har angetts som tillgänglig på entréplan. Dörren till toaletten är svår att öppna och stänga.