Kortvarigt boende och krisvård

Vi ordnar kortvarigt intensifierat serviceboende för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning, som stöd för att bo hemma.

Kortvarigt boende är avsett för att stödja de anhöriga och erbjuda dig en möjlighet att öva boende utanför hemmet. Tillsammans med dig och dina anhöriga ställer vi upp mål för din boendeperiod.

Vi erbjuder korttidsboende i grupphem och familjevård. Åt vuxna erbjuder vi korttidsboende i grupphemmen Solvik, Hyvönen och Tilkka samt i korttidsenheten Mansku. Motsvarande service för barn erbjuds i korttidsenheterna Visiitti och Harbo samt gruppboendet på Storängsgatan.

Du noterar väl att korttidsenheterna Mansku och Harbo finns i tillfälliga lokaler till utgången av 2024.

Kortvarigt boende kan också ordnas under din närståendevårdares lediga dagar eller i olika krissituationer.

Kortvarig vård är i regel avgiftsbelagd. Sök dig till servicen via socialarbetaren för personer med funktionsnedsättning i det egna bostadsområdet.

Hur anhåller jag om korttidsvård? 

Ansök om korttidsvård med funktionshinderservicens blankett.  

Se hur du ansöker om boendeservice 

Om du får ett positivt beslut, väljer vi en lämplig vårdplats åt dig, antingen bland stadens egna boendeenheter eller i familjevården.  Alternativt kan du köpa tillfällig vård med servicesedel.  

Hur kan jag bli bekant med vårdplatserna? 

Du kan utforska platserna på följande sätt: 

  1. Du hittar Helsingfors stads tillfälliga vårdplatser nedan under rubriken Serviceställen.  

  2. Du kan bekanta dig med boenden som köps med servicesedlar i serviceproducentsökningen på Palse.fi. Välj ”Helsingfors social-, hälsovårds- och räddningssektor” och tjänsten ”Tillfällig behovsprövad vård av personer med funktionsnedsättning, som ordnas utanför hemmet”. 

Gå till producentsök i palse.fi (Länk leder till extern tjänst)

Serviceställen

Hyvönens grupphem

Adress: Kotkagatan 14-16 A, 00510 Helsingfors

Kortvarig vårdplats Visiitti för barn och ungdomar

Adress: Sofielundsgatan 8, A-huset, 00610 Helsingfors

Kortvårdsenheten Mansku

Adress: Mannerheimvägen 164 B, 00300 Helsingfors

Solviks grupphem

Adress: Ivan Falins gränd 3, 00990 Helsingfors

Storängsgatans grupphem

Adress: Storängsgatan 4, 00610 Helsingfors

Tilkka grupphem

Adress: Tilkgatan 1 A, 00300 Helsingfors