Hemvård

Med hemvård avses en helhet som består av hemsjukvård och hemtjänst. Oavsett din ålder kan du ansöka om hemvård genom att kontakta Seniorinfo. Du kan också ansöka om konkret hjälp och stöd hem från Barnfamiljernas hemtjänst.

Hemvården hjälper dig med dagliga rutiner, såsom att stiga upp från sängen, gå på toaletten, tvätta sig, klä på sig och äta.  Vi bistår dig även i medicineringen.  

Vi följer upp ditt hälsotillstånd på hembesöken.  Hemvården kan även omfatta sjukvård som ordinerats av läkare, om du inte kan anlita hälso- och sjukvårdstjänster.  

Vi kan ordna regelbunden hemvård om det behövs varje dag, även nattetid.  En del av hemvården sker på distans, då tar vi kontakt via telefon eller surfplatta.  På detta sätt kan vi till exempel fråga hur du mår och påminna dig om viktiga saker.  

Närvårdare, hälsovårdare och sjuksköterskor sköter om dig dagligen.  Även hemvårdare, hembiträden samt fysio- och ergoterapeuter ser till att du mår bra.  Du kan också få stödtjänster som kompletterar den personliga omsorgen, såsom måltider.  

Vi gör upp en personlig vård- och serviceplan.  Hemvården kan också vara tillfällig, t.ex. under den tid patienten återhämtar sig från en sjukdom.  

Hemvården och dess stödtjänster är avgiftsbelagda.  Du kan få hemvård som produceras av staden eller som en köptjänst, vilket innebär att vi köper servicen av en privatföretagare.  Servicesedeln är ett annat alternativ, med vilken du själv kan köpa tjänsten av företag som vi har godkänt.  

Kontakta Seniorinfo om du behöver hemvård, även om du är under 65 år. Om det finns minderåriga barn i familjen kan du ansöka om hemservice för barnfamiljer.  

Ansökan om tillfällig och regelbunden hemvård

Du kan få tillfällig hemvård om din funktionsförmåga tillfälligt försvagas. Barnfamiljer med särskilda behov kan få hemtjänst också i andra belastande situationer. 

Du kan få tillfällig hemvård exempelvis när du blir sjuk, återhämtar dig från en operation eller om din funktionsförmåga tillfälligt försämras. Tillfällig hemvård varar högst två månader.  

I servicen kan ingå uppföljning av ditt mående, sårvård och tvätt.  

Hembesökens antal varierar. Tillfällig hemvård kan kombineras med andra stödtjänster såsom måltider.  

Ansök om tjänsten från Seniorinfo.  

Se Seniorinfos kontaktuppgifter 

Om du har ett barn med särskilda behov kan du få praktisk hjälp i hemmet från hemservice för barnfamiljer.  

Gå till sidan Hemservice för barnfamiljer 

Vi kan bevilja regelbunden hemvård   

  • när din funktionsförmåga klart är nedsatt och du inte klarar av återkommande vardagsrutiner på med hjälp av anhöriga eller andra hjälpredor.   

  • Om du behöver sjukvård, men på grund av fysiska, sociala eller psykiska begränsningar inte kan anlita hälsostationen eller privata hälsovårdstjänster, ens med assistans.   

  • när din närståendevårdare behöver stöd.  

Hemvård beviljas utifrån en bedömning av servicebehovet.  

Gör så här om du vil ansöka om hemvård  

Om du redan har en utsedd kontaktperson vid stadens funktionshinderservice, fråga direkt av denna. Hen kontaktar hemvården för dig.   

Se kontaktuppgifter till socialarbetarna 

Om du inte har en utsedd kontaktperson, kontakta Seniorinfo.    

Se Seniorinfos kontaktuppgifter 

Om du har ett barn med särskilda behov kan du få praktisk hjälp i hemmet från hemservice för barnfamiljer.  

Gå till sidan Hemservice för barnfamiljer 

Tjänster som stödjer frontveteraners möjlighet att bo hemma

Du kan också få stödtjänster som kompletterar den personliga omsorgen. Även om du inte är hemvårdsklient. Tjänsterna är avgiftsbelagda. Vissa tjänster är inkomstrelaterade.  

Du hittar prislistan under seniortjänsternas avgifter.  

Se seniortjänsternas avgifter 

 

Måltidstjänsten transporterar färdiga måltider med balanserad kost till ditt hem, och du kan värma upp maten själv. Vi kan även erbjuda specialdiet. 

Servicen produceras av Compass Group Finland Oy och Servicecentralen Helsingfors, som levererar måltiderna till dig 1–2 gånger i veckan. Alternativt kan du få en kombinerad frys och ugn till ditt hem, det vill säga ett Menumat-system. Menumat Oy är då serviceleverantör. 

På våra menyer finns 1–3 alternativa rätter för varje dag. Varje vecka får du en lista över alternativ som passar din diet, varifrån du väljer det du vill ha. Måltiden innehåller huvudrätt, sallad, juice eller frukt och efterrätt. 

Du kan få måltidstjänst om du har konstaterats ha svår malnutrition, en sjukdom, om du är konvalescent eller om du har någon annan särskild orsak till att du behöver en måltid eller specialdiet som hämtas hem. 

Avgifterna för måltidstjänsten består av måltidernas och transportens priser samt eventuell uppvärmning av måltiden. Menumat-tjänsten har dessutom en serviceavgift. 

Läs mer på serviceproducenternas webbsidor: 

Palvelukeskus Helsinki, Hemmåltider (Länk leder till extern tjänst)

Compass Group, restauranger och menyer(Länk leder till extern tjänst)

Menumat, matautomat(Länk leder till extern tjänst)

Butiksservice innebär att matuppköpen levereras till din ytterdörr. I tjänsten ingår en momsfri leverans per vecka.   

Du kan få butiksservice om du på grund av försvagad funktionsförmåga eller hälsa inte själv eller med hjälp av en anhörig kan gå i butiken, eller om du inte kan ordna med uppköpen på något annat sätt.  Den butiktjänst som staden tillhandahåller är främst avsedd för klienter inom hemtjänsten, rehabiliterande bedömningsenheten eller stödet för närståendevård.  

Mehiläinen gör inköpen och levererar dem. Leveransavgift utgår.   

Läs mer om Mehiläinens butikstjänst (Länk leder till extern tjänst)

Flera privata företag erbjuder också butikstjänst.  

I tjänsten ingår både trygghetstelefon och trygghetsarmband, med vilka du får hjälp under dygnets alla timmar.  

Du kan få tjänsten trygghetstelefon om du t.ex. riskerar att ramla. I tjänsten kan även ingå dörrlarm och GPS-armband.  

Tjänsten trygghetstelefon är beroende av dina eller parets sammanlagda inkomster.  

Se video om trygghetstelefon  (Länk leder till extern tjänst)

Läs mer om trygghetstelefonen på servicecentralen Helsingfors sidor (Länk leder till extern tjänst)

Med medicinautomaten blir det tryggare att ta mediciner och den hjälper till att du säkert tar medicinen i rätt tid. Hemtjänsten säkerställer alltid att automaten lämpar sig för varje kund.  

Medicinautomaten ingår i priset för hemvården.  

Se en video om medicinautomaten (Länk leder till extern tjänst)

Läs mer om automaten på servicecentralen Helsingfors sidor (Länk leder till extern tjänst)

I distansvården kontaktar vi dig med en surfplatta som är lätt att använda. Via fjärruppkoppling kan vi exempelvis kolla hur du mår och påminna dig om viktiga saker såsom att ta medicin, mäta blodsockret, att äta och motionera. Om du vill kan du även delta i distansgrupper, såsom dagliga luncher, tillsammans med de andra i distansvården.  

Denna tjänst ingår i priset för hemvården.  

Se en video om distansvård (Länk leder till extern tjänst)

Läs mer om distansvård på servicecentralen Helsingfors sidor (Länk leder till extern tjänst)

Vid de dagliga besöken ser vi till att köket och wc är rena.  Egentlig städning ordnas med servicesedlar.  Undantagsvis kan vi ordna städning med en tjänst som staden köper.   

Du kan få städservice om du har låga inkomster och en funktionsnedsättning som medför att du inte kan städa själv eller med hjälp av närstående, ens litet åt gången eller ordna städning på något annat sätt.   

Du kan få hemstädning två timmar i månaden. Städtjänsten är beroende av dina inkomster.   

Du kan också köpa städning själv av ett företag och få hushållsavdrag i beskattningen. Fråga Seniorinfo om hushållsavdraget.  

Läs mer om servicesedel för hemstädning (webbsidan för seniortjänster) 

Läs mer om privat hemtjänst utan moms 

Läs mer om hushållsavdraget (skatt.fi) (Länk leder till extern tjänst)

Du kan få badtjänsten, dvs. tvättning utanför hemmet en gång i veckan eller varannan vecka, enligt behov. Det är möjligt att få transport till tjänsten.   

Du kan få badtjänst om din funktionsförmåga är nedsatt och du inte kan tvätta dig regelbundet hemma ens med hjälpmedel och det inte är möjligt att tvätta sig till exempel i simhallen eller i Seniorcentrets badrum.   

Du betalar för besöken och transporterna.