Verksamhet dagtid

Vi erbjuder dig målinriktade aktiviteter och social verksamhet.

Verksamhet dagtid är för dig som behöver meningsfulla och målinriktade aktiviteter, men inte kan delta i arbetsverksamhet på grund av funktionshinder eller sjukdom. 

Vi planerar personliga mål åt dig för verksamheten dagtid. Vi ställer upp mål tillsammans med dig och de som är viktiga för dig.

Dagverksamheten kan omfatta till exempel motion, diskussion, utflykter, kreativa aktiviteter, matlagning samt stimulerande aktiviteter, såsom att spela instrument eller lyssna på musik. 

Vid behov använder vi oss av kommunikationsmetoder som stödjer och ersätter tal.

Ansök till verksamheten genom att kontakta socialarbetet i ditt bostadsområde.

Dagverksamhet för Helsingforsbor med funktionsnedsättning ordnas i stadens egna verksamhetsställen och köpserviceenheter.

Bild: Maarit Hohteri
Bild: Maarit Hohteri

Utforska dagverksamheten närmare.

Klicka på frågorna för att läsa svaren. 

Verksamhet dagtid är avsedd för personer som har passerat läropliktsåldern och som på grund av en funktionsnedsättning eller en sjukdom inte kan delta i arbetsverksamhet.   

Verksamheten dagtid omfattar mångsidiga aktiviteter, såsom motion, samtal, utfärder, matlagning eller att spela instrument. Vi planerar verksamheten genom att lyssna på dina behov, önskemål och resurser och eventuellt din familjs behov, önskemål och resurser.  

Ansök om en plats i dagverksamheten med funktionshinderservicens blankett.  

Se hur du ansöker om funktionshinderservice 

Om du får ett positivt beslut, väljer vi ett lämpligt verksamhetsställe för dig antingen bland stadens egna boendeenheter eller stadens köpserviceenheter. Alternativt kan du även köpa dagverksamhetstjänster med servicesedel.  

Du kan utforska platserna på följande sätt:  

  1. Du hittar Helsingfors stads verksamhetsenheter nedan under rubriken Serviceställen.  

  2. Du hittar länkarna till de boendetjänster som stadens köpserviceenheter tillhandahåller under rubriken Köpserviceenheternas dagverksamhetsställen.  

  3. Du kan bekanta dig med boenden som köps med servicesedlar i serviceproducentsökningen på Palse.fi. Välj "Helsingfors social-, hälsovårds- och räddningssektor” som tjänsteleverantör och "Personlig assistans". 

Gå till producentsök i palse.fi (Länk leder till extern tjänst)

Serviceställen

Octavens verksamhetscenter

Adress: Lästmakarvägen 19, 00620 Helsingfors

Sofielunds verksamhetscenter

Adress: Sofielundsgatan 8 A-huset, 00610 Helsingfors

Treklangens servicepunkt

Adress: Kånalavägen 47, 00390 Helsingfors

Verksamhetscenter Fiskehamnen

Adress: Partitorgsgränden 7, 00580 Helsingfors

Verksamhetscenter Landbo

Adress: Landbovägen 2, 00890 Helsingfors

Verksamhetscentret i Böle

Adress: Packmästargatan 2, 00520 Helsingfors

Verksamhetscentret Polku

Adress: Rotetorpsgränden 13, 00700 Helsingfors

Verksamhetscentret Tanhua

Adress: Tungränden 4, 00940 Helsingfors