Octavens verksamhetscenter

Vi erbjuder verksamhet dagtid för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Vårt verksamhetsspråk är svenska.

Syftet med vår verksamhet är att upprätthålla och utveckla de färdigheter som behövs i vardagslivet samt att stärka en positiv självbild och en fungerande växelverkan. I verksamheten betonar vi delaktighet och gemenskap.

Vår verksamhet är indelad i sex olika grupper; hantverk, slöjd, upplevelse, allaktivitet, pyssel och lugn verksamhet.

Octaven ligger i ett lugnt bostadsområde i Krämertsskog. Trafikförbindelserna till olika delar av staden är goda. Lokalerna är anpassade och tillgängliga.

Verksamheten har öppet vardagar 8-16.

Kontaktuppgifter:

Chef för verksamhetsenheten, Pamela Sidorow: tfn 044 358 1102 /09 310 57 871

Hantverksgruppen: 050 315 4886
Slöjdgruppen: 050 315 4887
Lugna gruppen: 050 315 4888
Allaktivitetsgruppen: 050 315 4890
Pysselgruppen: 044 4581 787
Upplevelsegruppen: 050 315 4889

Kontaktuppgifter

Lästmakarvägen 19, 00620 Helsingfors Visa plats på servicekartan
finska, svenska
PB 62719, 00099 Helsingfors stad

Plats

Lästmakarvägen 19, 00620 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)