Socialhandledning inom boendetjänster 

Du får stöd av socialhandledaren för att sköta dina ekonomiska och andra ärenden.

Du får stöd av socialhandledaren för att sköta dina ekonomiska och andra ärenden.  

Socialhandledaren från funktionshinderservicen stödjer och handleder dig i praktiska vardagssysslor. Du får handledning och stöd till exempel i följande frågor:  

- i ekonomiska frågor (ansökningar, betalning av hyra och räkningar, kontakt med intressebevakaren)

- att planera ditt dagsschema, använda kalendern
- att söka lämplig service (arbets- och dagverksamhet, personlig assistans, hemvård, studier).

Socialhandledaren ansvarar inte för medicinering eller behandlingar. 

Du får tillgång till socialhandledningen via en socialarbetare som bestämmer om du får tjänsten efter en utvärdering.  

Vi utarbetar en klientplan och antecknar mötena i klientdatasystemet.  

Vår tjänst är frivillig och temporär, men den kräver att du engagerar dig i den. Vårt mål är att öka din förmåga att handla självständigt.  

Vi betjänar med tidsbeställning mån-fre 8-16.  

Vår service är gratis för dig. 

Kontaktinformation:

Enhetschef Jarmo-Ahti Karppinen
09 31073987

Serviceställen

Verksamhetsstället för boendetjänsternas socialhandledning

Adress: Degermyrvägen 33 A 15, 00320 Helsingfors