Tidig rehabilitering

Vi erbjuder tidig rehabilitering för småbarnsfamiljer.

Polikliniken för utvecklingsstörningar erbjuder tidig rehabilitering för familjer vars barn är yngre än 3 år gammalt då patientrelationen inleds. Många av de här barnen har Downs syndrom.

Målet för VARTU-rehabiliteringen (tidigt stöd) är att erbjuda tips och metoder för vardagen så att familjen och barnets andra närstående kan stödja barnets övergripande utveckling på bästa möjliga sätt.

I vår rehabiliteringstjänst ingår hem- eller mottagningsbesök hos talterapeut och fysioterapeut. Vi skräddarsyr tjänsten efter era behov. Vi leverera även köptjänster.

Vi uppmuntrar föräldrarna att ta hand om sin bebis så att de samtidigt stöder dess rörelsefärdigheter och utveckling av tidiga kommunikationsfärdigheter. Tillsammans funderar vi på hur familjen kan ta hänsyn till sådant som de bör öva i familjens dagliga situationer.

Vi följer barnets övergripande utveckling (Pikku Portaat-modellen för tidig fostran och tidig rehabilitering) och utvecklingen av rörligheten (AIMS-test, Alberta Infant Motor Scale).

Barnen kallas till vår mottagning när de är ett år gamla. Familjen träffar då läkaren och andra terapeuter beroende på familjens individuella behov. Våra tjänster kompletterar de allmänna hälso- och sjukvårdstjänsterna, såsom barnrådgivning.

Den tidiga rehabiliteringen på polikliniken för utvecklingsstörningar fortsätter tills barnet är cirka tre år gammalt. Efter detta bedömer vi behovet av fortsatt rehabilitering.

Barnet kan i allmänhet få rehabilitering som bekostas av FPA.

Du kan söka upp servicen via klinikens telefonrådgivning.

Tjänsten är gratis.

Serviceställen

Polikliniken för personer med utvecklingsstörning

Adress: Sofielundsgatan 8, A-byggnad, 00610 Helsingfors