Arbetsverksamhet i centraler och ställen för öppen arbetsverksamhet

I arbetsverksamheten utför du arbete i enlighet med dina krafter och förmågor vid arbetscentralerna eller verksamhetsställena för den öppna arbetsverksamheten.

Arbetsverksamheten vid arbetscentralerna och de öppna verksamhetsställena är avsedd för Helsingforsbor mellan 18-65 år som på grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller någon annan orsak behöver särskilt stöd för att sysselsattas eller upprätthålla sin funktionsförmåga. För att få tjänsten ska du vara arbetsoförmögen eller mottagare av rehabiliteringsstöd.

Arbetsverksamheten ordnas vid Helsingfors stads egna arbetscentraler eller verksamhetsställen för öppen arbetsverksamhet samt vid de utomstående enheter som staden väljer. Arbetsverksamhetspenning betalas för arbetet.

Du kan ansöka om att få delta i arbetsverksamheten genom att boka tid på verksamhetsstället för social rehabilitering.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bild: Jukka Piira

Här hittar du info om arbetsverksamheten

Arbetsverksamheten är avsedd för personer med funktionsnedsättning och partiellt arbetsföra, som behöver specialstöd för att upprätthålla arbetsförmågan eller sysselsättas.  

Om du vill veta om arbetsverksamhet passar dig, ska du diskutera saken med en socialarbetare. Du kan också kontakta verksamhetsstället för social rehabilitering och boka tid för diskussion. Tidsbokningen betjänar dig tisdagar och fredagar mellan klockan 9 och 11 på numret 09 310 73392(Link startar ett telefonsamtal)

Vi har många olika typer av arbete, till exempel städning, matlagning, handarbetsuppgifter eller arbete inom miljö. Jobben kan antingen finnas på arbetsplatserna eller också kan du arbeta i öppna team inom den offentliga sektorn. Verksamheten ordnas också i externa enheter som staden väljer. 

I Helsingfors finns tre arbetscentraler: Uusix-verkstäderna i Södervik, Byholmen och Baggböle arbetscentral. 

I den öppna arbetsverksamheten finns tre team: byggnads- och fastighetsteamet, natur- och miljöteamet samt hemvårdsteamet.  

Du kan läsa mer om aktiviteterna på webbplatsen öppen arbetsverksamhet, Böle arbetscentral och Uusix-verkstäderna längst ner på denna sida.   

Helsingfors stad har valt följande utomstående enheter: 

Arbetsverksamheten kan pågå i månader eller år, beroende på dina resurser och mål.  

Du kan delta i arbetsverksamhet 1–5 dagar i veckan och arbetsdagens längd är 4 eller 6 timmar.  

Medan arbetet pågår får du pension, rehabiliteringsstöd eller utkomststöd som vanligt. Dessutom får du arbetspenning för din medverkan. 

På stadens egna verksamhetsställen får du arbetsverksamhetspenning 6 eller 8 euro per dag, HSL:s resekort samt en varm måltid eller lunch och kaffe.  

I utomstående arbetscentraler, dvs. vid de upphandlade avtalsenheterna, får du 8 eller 12 euro per dag i arbetsverksamhetspenning och kaffe.  

Du får många olika former av vägledning och stöd från oss under hela din arbetsverksamhet. Stödet omfattar bland annat följande: 

  • bedömning av din arbets- och funktionsförmåga samt din arbetslivskompetens 

  • handledning för att anlita hälso- och rehabiliteringstjänster och att ansöka om sociala förmåner. 

  • arbetsträning och stöd för sysselsättningen 

Serviceställen

Baggböle arbetscentral

Adress: Skifteslagsvägen 26-28, 00660 Helsingfors

Kontor för öppen arbetsverksamhet

Adress: Silvervägen 6, 5. vån., 00440 Helsingfors

Servicepunkt för social rehabilitering

Adress: Silvervägen 6, 00440 Helsingfors

Uusix-verkstäder, Byholmen

Adress: Byholmsgatan 8, 00580 Helsingfors

Uusix-verkstäder, Södervik

Adress: Söderviksgatan 10 A, 00500 Helsingfors