Psykologtjänster 

Vi erbjuder psykologtjänster när du behöver stöd i frågor som rör beteende, mental hälsa, fostran och inlärning.  

På polikliniken för utvecklingsstörningar kan vi erbjuda psykologtjänster när du behöver stöd i beteende-, fostrans- och inlärningsfrågor.  

Du kan ha stödsamtal med en psykolog under vissa perioder.  

Psykologen ansvarar för psykologiska undersökningar, bland annat för att reda ut din intellektuell kapacitet och behovet av socialt stöd samt för att stödja diagnosen.  

Dessutom har psykologen, liksom läkaren, lagstadgade uppgifter inom specialvården. Psykologen deltar i bedömningen av frågor kring självbestämmanderätt och begränsningsåtgärder samt behovet av särskild vård oberoende av viljan.  

Du kan söka upp servicen via klinikens telefonrådgivning. 

Tjänsten är gratis. 

Serviceställen

Polikliniken för personer med utvecklingsstörning

Adress: Sofielundsgatan 8, A-byggnad, 00610 Helsingfors