Fysioterapitjänster 

Vi bedömer din funktionsförmåga och ditt rehabiliteringsbehov samt hjälper dig att utarbeta en rehabiliteringsplan.  

Fysioterapeuten vid polikliniken för utvecklingsstörningar bedömer din funktionsförmåga samt behovet av rehabilitering och utarbetar vid behov en rehabiliteringsplan.  

Fysioterapeuten handleder och stöder när funktions- eller rörelseförmågan har förändrats samt lindrar de olägenheter som funktionsnedsättningen orsakar.  

Fysioterapeuten svarar för bedömningen av rörelseförmågan och funktionsförmågan, planering och uppföljning av fysioterapin, hjälpmedel samt för att handleda och ge råd åt dina närstående.  

Du kan söka upp servicen via klinikens telefonrådgivning. 

Tjänsten är gratis. 

Serviceställen

Polikliniken för personer med utvecklingsstörning

Adress: Sofielundsgatan 8, A-byggnad, 00610 Helsingfors