Verksamhetscenter Fiskehamnen

Vi ordnar verksamhet dagtid för helsingforsare med funktionsnedsättning och inom autismspektret, som har avslutat grundskolan.

Verksamhetscentret har fem hemgrupper.

Eftersom personerna som deltar i vår verksamhet behöver starkt psykiskt stöd, betonar vi varje deltagares egna resurser i vår verksamhet dagtid. Vårt mål är våra deltagare ska må bättre.

Öppet vardagar 7-17

Våra kontaktuppgifter:

tfn 09 09310 28897 eller e-post sote.toimintakeskus.kalasatama@hel.fi.

Ledande handledare: Mette Apell puh. 09 3102 8068, mette.apell@hel.fi

Grupp Luotsi: 09 310 28897 / 040 1826319 (byråtelefon)
Grupp Ankkuri: 09 310 28893 / 040 5431135
Grupp Laiva: 09 310 28887 / 040 5288504
Grupp Satama: 09 310 28897 / 040 1826319
Grupp Majakka: 09 310 28884 / 040 181148

Sjukskötare 09 310 32074 / 040 828 5113 kommunikationshandledare 09 310 7054 / 040 649 7445 7054 Ergoterapeut 09 310 32157 / 040 6497567

Kontaktuppgifter

Partitorgsgränden 7, 00580 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan

Gäller tills vidare:
- mån-fre 7.00-17.00

finska
PB 58758, 00099 Helsingfors stad

Plats

Partitorgsgränden 7, 00580 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

  • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Huvudingången

  • Ingången är belägen i en nisch och belyst.
  • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja och glasdörrarna har kontrastmarkeringar. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. För att öppna dörren ska du trycka på en dörrsummer varefter dörren är lätt att öppna för hand. Dörrsummern har en signallampa.

I lokalen

  • Verksamhetsstället har 2 våningsplan.
  • I lokalen finns en hiss med plats för en rullstol med en dörr som använder åtkomstkontroll. Hissens nummerknappar kan avläsas med fingrarna. Bottenvåningens knapp är annorlunda än de andra. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)
  • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja. Glasdörrarna har kontrastmarkeringar.
  • I verksamhetsstället finns en tillgänglig toalett på samma plan som ingången.
  • En annan tillgänglig toalett finns på plan 0.