Fiskehamnens servicebostadsgrupp

Vi erbjuder serviceboende åt helsingforsbor med allvarliga funktionshinder som behöver stöd i vardagliga funktioner.

Enheten består av tio tillgängliga hyresbostäder, gemensamma utrymmen samt en lite gård.

Våra anställda arbetar i tre skift, och du kan nå vår personal via säkerhetssystemet dygnet runt.

Vi hjälper våra invånare med alla dagliga funktioner i hemmet där de behöver hjälp.

Boendet i servicebostadsgruppen är, bortsett från personalens hjälp, jämförbart med normalt, självständigt hyresboende. Du betalar själv alla dina utgifter, såsom hyra, matinköp, läkemedel och hygienartiklar.

Personalens hjälp är avgiftsfri för dig.

Du anlitar allmänna hälso- och sjukvårdstjänster. Vår personal hjälper dig om det behövs.

Varje invånare har en individuell boendeplan där vi tillsammans antecknar dina behov och önskemål. Vi stödjer dig att klara av vardagen så självständigt som möjligt.

Våra kontaktuppgifter:

Enhetschef: Eeva Heikkilä, 050 541 1305, eeva.heikkila@hel.fi
Chef: Sari Kanerva, 040 769 7194, sari.kanerva@hel.fi

Personalen: 040 663 8512

Kontaktuppgifter

Junogatan 9 B, 00540 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan
finska
PB 54601, 00099 Helsingfors stad
Bild: Juha Myllymäki

Hur är det att bo i Fiskehamnens servicegrupp?  

Våra servicebostäder finns i ett våningshus och enheten består av tio tillgängliga hyresbostäder, gemensamma lokaler, personalrum och eget gårdstun. Invånarna kan boka husets gemensamma tillgängliga bastu och klubbrum.  

Boendegruppen ligger i närheten av havet, i en tillgänglig miljö nära service och fina uteplatser.  

Vi stödjer invånarna att klara av vardagen så självständigt som möjligt. Våra principer består i att stärka våra invånares självständighet och kontrollen över livet. 

Plats

Junogatan 9 B, 00540 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

  • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
  • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst och dess ytmaterial ger anvisningar för hur man tar sig fram.

Huvudingången

  • Ingången är lätt att urskilja och belyst.
  • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja och glasdörrarna har kontrastmarkeringar. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. För att öppna dörren ska du trycka på en dörrsummer varefter dörren är lätt att öppna för hand.

I lokalen

  • Verksamhetsstället har 2 våningsplan.
  • I lokalen finns en hiss med plats för en rullstol med en automatdörr. Hissens nummerknappar kan avläsas med fingrarna. Bottenvåningens knapp är annorlunda än de andra. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)
  • Ytmaterialet som använts i lokalen ger anvisningar om hur man tar sig fram i lokalerna.
  • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja. Glasdörrarna har kontrastmarkeringar.
  • I verksamhetsstället finns en tillgänglig toalett på plan 2.
  • En annan tillgänglig toalett finns på plan 1.

Tjänster