Grupphem Rosavilla

Vi erbjuder boendetjänster åt vuxna med funktionsvariation.

Rosavilla grupphem erbjuder serviceboende för vuxna med funktionsvariation och stödboenden i närheten. Gruppboendet är i ett våningshus i Tölö och passar inte dem med rörelsehinder.

Vårt grupphem har personal närvarande på dagen. På natten kan våra invånare kontakta nattjouren via en säkerhetstelefon om det behövs.

Syftet med vår boendeservice är att rehabilitera och upprätthålla våra invånares funktionsförmåga.

På vårt grupphem sköter du dina egna ärenden så självständigt som möjligt, men du får allt stöd du behöver av våra handledare.

Våra kontaktuppgifter:

Personalen: tfn 09 3104 4352
E-post: pienryhmakoti.ruusula@hel.fi

Kontaktuppgifter

Rosavillagatan 7 a 1-2, 00260 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan
finska
PB 26713, 00099 Helsingfors stad

Hur är det att bo i Rosavilla grupphem?  

Grupphemmet har fokus på kollektivt boende. Du har ett eget rum som du kan inreda efter dina egna behov och preferenser. Vi delar kök, matsal, allrum och fyra badrum.  

I huset finns bastu som grupphemmet kan använda två gånger i veckan.  

Du kan delta i planeringen och utvecklingen av grupphemmets verksamhet vid ett invånarmöte varannan vecka.  

Tölö är en urban miljö men det är ändå nära till friluftsområden.   

Vid behov sköter vi städning, tvätt, butiks- och bankärenden tillsammans.  

Personalen hjälper till med mediciner, personlig hygien och läkarbesök. 

Bild: Juha Myllymäki
Bild: Juha Myllymäki

Plats

Rosavillagatan 7 a 1-2, 00260 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

  • Rutten till ingången är smal.
  • På rutten finns minst 4 trappsteg.

Huvudingången

  • Ingången är lätt att urskilja. Ingången har ett tak.
  • Vid ingången finns minst 4 trappsteg med ett räcke på ena sidan.
  • Dörrarna vid ingången är svåra att överblicka. Dörren är lätt att öppna för hand.
  • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.

I lokalen

  • Verksamhetsstället ligger på samma plan som ingången.
  • I lokalen finns trösklar som är över 2 cm höga.
  • Dörrarna i lokalen är svåra att överblicka.