Logopediska tjänster 

Vi bedömer din funktionsförmåga och ditt behov av rehabilitering.  

Talterapeuten vid polikliniken för utvecklingsstörningar bedömer din funktionsförmåga samt behovet av rehabilitering och utarbetar vid behov en rehabiliteringsplan.  

Talterapeuten ger handledning och stöttar i samband med växelverkan, kommunikation och ätande samt vid behov i att använda kommunikationsmetoder som stödjer och ersätter tal (AAC).  

Du kan söka upp servicen via klinikens telefonrådgivning.  

Tjänsten är gratis. 

Serviceställen

Polikliniken för personer med utvecklingsstörning

Adress: Sofielundsgatan 8, A-byggnad, 00610 Helsingfors