Ändringsarbeten i bostaden

Genom att göra ändringar i bostaden stödjer vi dig att bo självständigt. 

Genom att göra ändringar i bostaden stödjer vi dig att bo självständigt. 

Ändringsarbeten i bostaden hjälper dig att klara dig på egen hand och möjligast självständigt i din bostad. 

De förändringar som ersätts bl.a. att bredda dörröppningen, avlägsna trösklar, badkar och andra hinder samt bygga ramper. Ändringar kan göras endast i din permanenta bostad. 

Ansök om service vid din enhet för socialt arbete vid funktionshinderservicen, med funktionshinderservicens ansökningsblankett. 

För att bedöma behovet av ändringsarbeten behöver vi ett utlåtande av en ergoterapeut eller fysioterapeut.  Vanligen följer någondera av dessa med på hembesök tillsammans med en socialarbetare och en teknisk disponent från lokalcentralen. De funderar med dig över arbetena och alternativen för att utföra dem.

Socialarbetaren beslutar vilka av de föreslagna ändringarna i bostaden som kan ersättas.

De kostnader som ersätts ska vara skäliga. 

Tjänsten är avgiftsfri för dig. 

Hur ansöker jag om ändringar i bostaden?

Ansök om servicen med en särskild blankett för ändamålet. Dessutom behöver du ett utlåtande av en ergo- eller fysioterapeut.

Se hur du ansöker om boendeservice

Lämna ansökningen som du undertecknat till funktionshinderservicens verksamhetsställe i ditt bostadsområde.

Serviceställen

Berghälls ämbetshus, socialt arbete för barn och ungdomar med funktionshinder

Adress: Andra linjen 4 A, 00530 Helsingfors

Södra socialarbetet med funktionsnedsättningar

Adress: Andra linjen 4 A, 00530 Helsingfors

Västra och norra socialarbetet med funktionsnedsättningar

Adress: Nedre Malms torg 2, 5 och 7. vån., 00700 Helsingfors

Östergatans familjecenter, socialt arbete för barn och ungdomar med funktionshinder

Adress: Revalsplanen 1, 00930 Helsingfors

Östra socialarbetet med funktionsnedsättningar

Adress: Kaffegränden 3, 00980 Helsingfors