Serviceboende

Serviceboende för gravt handikappade omfattar en tillgänglig bostad, hjälp med det som behövs för boendet samt tillräcklig boendetrygghet. Öppen tjänst.

Serviceboendet är ett bra alternativ när du behöver hjälp och stöd och inte kan bo med stöd av tjänster som ordnas i ditt hem. Med serviceboende vill vi bidra till din goda livskvalitet, din säkerhet och dina möjligheter att leva ett eget liv.  

Serviceboende innebär att du bor i en servicebostad där du får olika tjänster såsom omsorg, vård och måltider.  

Vi ordnar serviceboende i grupper för serviceboende, grupphem, bostadsgrupper och köpserviceenheter. Du kan också ansöka om serviceboende med servicesedel. 

Inom serviceboende betalar du själv hyran, underhållsavgiften för bostaden och de övriga kostnaderna för ditt dagliga liv, inklusive läkemedel och andra sjukvårdstjänster. Däremot är nödvändig hjälp och nödvändigt stöd som du får på grund av din funktionsnedsättning avgiftsfria för dig.  

Du får mer info om serviceboendet från funktionshinderservicen eller din medarbetare. Man ansöker om boendetjänster med funktionshinderservicens blankett. 

Hur anhåller jag om serviceboende?  

Man ansöker om serviceboende med funktionshinderservicens blankett.   

Se hur du ansöker om boendeservice

Om du får ett positivt beslut, väljer vi ett lämpligt boende för dig antingen bland stadens egna boendeenheter eller stadens köpserviceenheter. Alternativt kan du även köpa serviceboende med servicesedel.   

 Hur får jag veta mer om verksamhetsställena?  

Du kan utforska platserna på följande sätt:   

  1. Du hittar Helsingfors stads boendeenheter nedan under rubriken Serviceställen.   
  2. Du hittar länkarna till de boendetjänster som stadens köpserviceenheter tillhandahåller under rubriken Köpserviceenheternas boendetjänster.   
  3. Du kan bekanta dig med boenden som köps med servicesedlar i serviceproducentsökningen på Palse.fi. Välj "Helsingfors social-, hälsovårds- och räddningssektor” som tjänsteleverantör och "lagstadgat serviceboende".  

Gå till producentsök i palse.fi  (Länk leder till extern tjänst)