Närståendevårdarens behovsprövade ledighet

Den behovsprövade ledigheten hjälper närståendevårdare att orka. 

Vi kan stötta dig genom att ordna behovsprövat serviceboende för personen du vårdar.

Vården kan vara intensifierad dvs. heldygnsomsorg eller sådan vård där det inte finns personal om natten.

Vi kan hjälpa dig att orka genom att den du vårdar deltar i verksamhet dagtid som vi ordnar.

Man ansöker om kortvarig vård enligt prövning med ansökan om funktionshinderservice som lämnas in till verksamhetsstället i det egna bostadsområdet. Du bedömer behovet av kortvarig vård tillsammans med den vårdbehövande och socialarbetaren.

Bild: Natalia Tiainen

Alternativ för vård under närståendevårdarens ledighet

I serviceboendet får du vård och omsorg under en del av dagen.    

Du betalar en självriskandel på 30,50 e/dygn för vården.  

Läs mer om serviceboende och serviceboendeenheter  

Kortvarigt intensifierat serviceboende innebär heldygnsomsorg.   

Du betalar en självriskandel på 39,30 e/dygn för vården. 

Läs mer om korttidsvård och vårdplatser  

Även verksamhet dagtid stödjer närståendevårdaren att orka och minskar vårdbehovet i övrigt eftersom den vårdade deltar i verksamhet dagtid. Målet för dagverksamheten är att stödja den vårdbehövandes fysiska och psykiska välmående. Verksamhet dagtid erbjuder kamratstöd och stödjer den vårdade att bo hemma.   

Vi ordnar verksamhet dagtid åt helsingforsbor med funktionsnedsättning som är under 65 år.  

Dagverksamheten är avgiftsfri, men vi tar ut en avgift för måltider som serveras i verksamhetsställena.  

Man ansöker om dagverksamhet via socialt arbete för personer med funktionsnedsättning genom att kontakta socialarbetaren för det egna området.  

Läs mer om verksamhet dagtid och verksamhetsställena  

Serviceställen

Berghälls ämbetshus, socialt arbete för barn och ungdomar med funktionshinder

Adress: Andra linjen 4 A, 00530 Helsingfors

Södra socialarbetet med funktionsnedsättningar

Adress: Andra linjen 4 A, 00530 Helsingfors

Västra och norra socialarbetet med funktionsnedsättningar

Adress: Nedre Malms torg 2, 5 och 7. vån., 00700 Helsingfors

Östergatans familjecenter, socialt arbete för barn och ungdomar med funktionshinder

Adress: Revalsplanen 1, 00930 Helsingfors

Östra socialarbetet med funktionsnedsättningar

Adress: Kaffegränden 3, 00980 Helsingfors