Hyvönens grupphem

Vi erbjuder boendetjänster åt vuxna med funktionsvariation.
Bild: Juha Myllymäki

Hyvönens grupphem erbjuder åtta vuxna i Helsingfors intensifierat serviceboende. I grupphemmet finns dessutom en bostad för funktionshinderservicens akuta krissituationer.

Våra anställda är på plats dygnet runt.

Största delen av våra invånare jobbar eller deltar i verksamhet dagtid och har hobbyer.

Det finns en hiss i grupphemmet, men miljön är inte helt tillgänglig, eftersom byggnaden har trösklar och dörrar med gångjärn, som kan göra det svårt att röra sig med hjälpmedel.

Tillsammans med grupphemmet finns sju stödbostäder. De får nödvändigt stöd och hjälp av grupphemmets personal. Dessutom bor två klienter i närheten med stöd från grupphemmet.

I grupphemmet jobbar sju handledare och en sjukskötare.

Kontaktuppgifter:

Enhetschef: Ritva Ojala, tfn 09 310 74309

Personal: 09 3104 3693 E-post: hyvosen.asuntola@hel.fi

Kontaktuppgifter

Kotkagatan 14-16 A, 00510 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan
finska
PB 51776, 00099 Helsingfors stad
Bild: Juha Myllymäki
Bild: Juha Myllymäki

Hur är det att bo i Hyvönens grupphem?  

Hyvönens rum är på två våningar, vissa av rummen är möblerade. De möblerade rummen är lämpliga för dig om ditt boende ännu inte är etablerat eller om du behöver en mer detaljerad bedömning av stödbehovet och boendeorten. Samtidigt kan du fördjupa dina vardagliga färdigheter, såsom måltider och omsorg om din hygien.  

Vi hjälper dig i vardagen till exempel tvätt, hygien, läkemedelsbehandling och ärenden utanför hemmet.  

På dagen serveras två varma måltider samt frukost, mellanmål och kvällsbit.  

Grupphemmet har gemensamma allrum, wc och badrum, matsal och kök. Grupphemmet använder husets bastu.  

Grupphemmet ligger vid goda kommunikationer och i närheten finns mångsidiga kulturtjänster samt goda möjligheter till friluftsliv. 

Plats

Kotkagatan 14-16 A, 00510 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

 • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
 • Rutten till ingången är ojämn.

Huvudingången

 • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
 • Vid ingången finns 2 trappsteg efter varandra med ett räcke på ena sidan.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Dörren är tung eller annars svår att öppna.
 • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.
 • Vindfånget är trångt.

Ingången "alternativ ingång"

 • Ingången är svår att överblicka men belyst.
 • Vid ingången finns 3 trappsteg efter varandra.
 • Vid ingången finns en rullstolshiss.
 • Dörrarna vid ingången är svåra att överblicka. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är tung eller annars svår att öppna.
 • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.
 • Vindfånget är trångt.

I lokalen

 • Verksamhetsstället har 3 våningsplan.
 • I lokalen finns en hiss som är svår att överblicka med en tung dörr. Hissens nummerknappar kan avläsas med fingrarna. Bottenvåningens knapp är annorlunda än de andra. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)
 • I lokalen finns trösklar som är över 2 cm höga.
 • Dörrarna i lokalen är svåra att överblicka.