Stödboende inom funktionshinderservice

Vi levererar stöd, handledning och vägledning i ditt hem.  

Vi levererar stöd, handledning och vägledning i ditt hem.  

Stödboende är ett bra alternativ när du klarar av dagliga funktioner ganska bra, men behöver stöd och handledning för att bo själv, eller när du ska flytta till ett eget hem.  

Hjälpens omfattning och typ beror på dina individuella behov. Den kan omfatta handledningsbesök som syftar till att underlätta din vardag i bostaden och att uträtta ärenden. Vi kan också erbjuda stöd via telefon eller videosamtal. 

Den bostad där du får hjälp kan vara antingen din egen, en hyresbostad eller en stödbostad. Om du bor i en stödbostad, ansvarar du själv för att betala hyran. 

Stödbesöken är avgiftsfria för dig som har en stödbostad. 

Du får mer info om stödboende och stödbostäder från funktionshinderservicen eller din kontaktperson. Man ansöker om boendetjänster med funktionshinderservicens blankett. 

Hur ansöker jag om stödboendeservice?  

Ansök m tjänster för stödboende med funktionshinderserviceblanketten.  

Se hur du ansöker om boendeservice  

Om du får ett positivt beslut och behöver en stödbostad, väljer vi ett lämpligt boende för dig bland stadens egna bostäder. Du hittar Helsingfors stads boendeenheter nedan under rubriken Serviceställen.   

Serviceställen

17 serviceställen

Aura grupphem

Adress: Forstmästargatan 4, 00790 Helsingfors

Borgströmsbackens stödbostäder

Adress: Hundholmsvägen 19, 00590 Helsingfors

Dammens grupphem

Adress: Risdammsvägen 1, 00640 Helsingfors

Fallbacka grupphem

Adress: Fallbackavägen 4 A-huset, 00970 Helsingfors

Grupphem Rosavilla

Adress: Rosavillagatan 7 a 1-2, 00260 Helsingfors

Hallonnäs grupphem

Adress: Repgränden 8 A 1, 00210 Helsingfors

Hyvönens grupphem

Adress: Kotkagatan 14-16 A, 00510 Helsingfors

Majparkens serviceenhet

Adress: Byholmsgränden 7 A, 00580 Helsingfors