Arbetsverksamhet och sysselsättningsfrämjande verksamhet

Vi erbjuder personer med funktionshinder bosatta i Helsingfors arbete och sysselsättningsstöd.

I arbetsverksamheten får du smaka på arbetslivet och lära dig olika färdigheter som behövs i arbetslivet. Tillsammans övar arbetslivets spelregler och funderar på lämpliga karriärvägar för dig. 

Du deltar vanligen i arbetsverksamheten vid verksamhetscentrum, vilket är kostnadsfritt för dig. Måltiderna är avgiftsbelagda.

Verksamhetscentret betalar för dina arbetsresor. Om du åker med kollektivtrafik, får du ett HRT-resekort. Om du behöver färdtjänst står verksamhetsstället för kostnaden.

Verksamhet som stödjer din sysselsättning kan också erbjudas på vanliga arbetsplatser eller underentreprenader för vilka du får liten ersättning.

Du kan söka till arbetsverksamhet med funktionshinderservicens blankett. Lämna in ansökan till verksamhetsstället för socialt arbete i ditt bostadsområde.

Du som är svenskspråkig, skicka din blankett till Berghälls familjecenter.  

Bild: Pertti Nisonen
Bild: Pertti Nisonen

Utforska arbetsverksamheten närmare.

Klicka på frågorna för att läsa svaren. 

Arbetsverksamheten är avsedd för personer som klarar sig rätt bra på egen hand, klarar av tilldelade arbetsuppgifter och kan följa andra arbetsrelaterade regler såsom tidsplaner.     

Ansök om en plats i arbetsverksamhet med funktionshinderservicens blankett.

Se hur du ansöker om funktionshinderservice (på finska)

Om du får ett positivt beslut, väljer vi ett lämpligt boende för dig antingen bland stadens egna boendeenheter eller stadens köpserviceenheter.

När du börjar arbeta gör vi tillsammans upp en individuell genomförandeplan där vi antecknar dina mål och sätt att uppnå dem.     

På verksamhetsstället finns olika uppgifter, såsom renhållning, mathållning, miljövård, mediefärdigheter och handarbete.    

Verksamhetsställena betalar ingen lön för arbetet, men med hjälp av exakt arbete inom arbetsverksamheten kan du få biinkomster. Vi reder tillsammans ut inkomsterna med beaktande av förmåner, för att säkerställa att dina inkomster inte minskar.  

Läs mer om anpassat arbete 

Det kostar inget att delta i arbetsverksamheten, men måltiderna är avgiftsbelagda. Verksamhetscentret betalar för dina arbetsresor. Om du åker med kollektivtrafik, får du ett HRT-resekort. Om du behöver färdtjänst står verksamhetsstället för kostnaden.     

Arbetsverksamheten kan pågå i månader eller år, beroende på dina resurser och mål. Även antalet verksamhetsdagar och deras längd anpassas efter dina behov.   

Du får många olika former av vägledning och stöd från oss under hela din arbetsverksamhet. Stödet omfattar bland annat följande:    

  •  interaktionsstöd, bland annat genom alternativa kommunikationsmetoder   

  • stöd för studier och att upprätthålla levnadskompetens   

  • en individuell genomförandeplan   

  • träning och stöd för studier och sysselsättning.    

Du får kontakt med träningen genom att ringa 09 310 77 386.  Du kan också skicka ett sms.    

Vår adress är Sparbanksstranden 2 A, 4 vån.    

Läs mer om träningen