Treklangens servicepunkt

Vi erbjuder arbets- och dagverksamhet till personer med intellektuell funktionsnedsättning. Vårt verksamhetssprå är svenska.

Verksamheten omfattar tre arbetsverksamhetsgrupper och två dagverksamhetsgrupper. Utöver det har vi en arbetstränare som hjälper klienterna att söka lönejobb på arbetsmarknaden.

Vi har cirka 65 klientplatser, verksamheten sker både individuellt och i gruppform. Syftet med vår verksamhet är att utveckla och upprätthålla de färdigheter som behövs i vardagslivet samt att stärka en positiv självbild och en fungerande växelverkan.

Verksamheten är öppen vardagar kl. 8-16.

Kontaktuppgifter

Chef för serviceenhet: Cherie Lundström, 041 731 5032, cherie.lundstrom@hel.fi

Underleverantörsgruppen 050 315 4881
Hantverksgrupp 1 tfn. 050 315 4882
Hantverksgrupp 2 tfn. 050 315 4884
Allaktivitetsgruppen tfn. 044 758 1396
Strukturverksamhet tfn. 044 2 637 861
Strukturverksamhet tfn. 046 9200 596

Arbete med stöd: Nina Salin, 050 516 6517

Kontaktuppgifter

Kånalavägen 47, 00390 Helsingfors Visa plats på servicekartan
svenska
PB 39747, 00099 Helsingfors stad

Plats

Kånalavägen 47, 00390 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)