Kortvarig vårdplats Visiitti för barn och ungdomar

Vi erbjuder korta vårdperioder för barn och unga under 18 år med funktionsvariation.

Vi erbjuder vårdperioder av olika längd för barn och unga under 18 år. Syftet är att din primära boendeform ska fortsätta, men vi ordnar korttidsvård och stöd under dna anhörigas paus eller semester och i en akut krissituation.

Våra anställda är på plats dygnet runt. Vid behov får personalen stöd av polikliniken för utvecklingsstörningar som finns i samma byggnad.

Visiitti har 10 korttidsvårdplatser och en krisplats.

Vi stödjer hela familjen. Vi tar hänsyn till det individuella stödbehovet enligt vård- och styrningsplanen.

Våra kontaktuppgifter:

Enhetschef: Anu Kontula, 09 31 034927, anu.kontula@hel.fi

Kontaktuppgifter

Sofielundsgatan 8, A-huset, 00610 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan
finska
PB 8550, 00099 Helsingfors stad
Bild: Juha Myllymäki
Bild: Juha Myllymäki

Vilken verksamhet har Visiitti?  

Under en visitperiod besöker barn och ungdomar daghem, skola eller arbete, vilket gör att enhetens verksamhet har betoning på kvällar och helger.  

Barnen och ungdomarna deltar i t.ex. hushållsarbete och utflykter så långt de kan under vistelseperioden.  

Visiitti ligger i ett parkliknande område med bland annat lekpark och grillplats. 

Plats

Sofielundsgatan 8, A-huset, 00610 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

 • 2 bilplatser för rörelsehindrade ligger utomhus över 10 m från ingången. Parkeringsrutans bredd är under 3,6 m.
 • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
 • Rutten till ingången är skyltad, jämn och tillräckligt bred samt belyst.
 • På rutten finns minst 4 trappsteg som svänger med räcken på båda sidorna.
 • På rutten finns en över 6 m lång ramp med en avsats med räcken på båda sidorna.

Huvudingången

 • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
 • Vid ingången finns minst 4 trappsteg som svänger med räcken på båda sidorna.
 • Vid ingången finns en över 6 m lång ramp med avsats med räcken på båda sidorna.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja och glasdörrarna har kontrastmarkeringar. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren öppnas automatiskt med en rörelsedetektor.

I lokalen

 • Verksamhetsstället ligger på plan 4.
 • I lokalen finns en hiss med plats för en rullstol med en dörr som använder åtkomstkontroll. Hissens nummerknappar kan avläsas med fingrarna. Bottenvåningens knapp är annorlunda än de andra. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)
 • Ytmaterialet som använts i lokalen ger anvisningar om hur man tar sig fram i lokalerna.
 • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja.
 • I verksamhetsstället finns en tillgänglig toalett på plan 4.