Familjearbete inom barnskyddet

Familjearbetet stärker familjens resurser för att underlätta vardagen.

Syftet är att stödja barnets uppväxt och utveckling, stärka samspelet mellan barnet och föräldrarna samt stödja föräldrarna i deras föräldraskap.

Vi gör tillsammans upp en plan för familjearbetets mål. Tillsammans funderar vi vilket stöd familjen behöver, vad som fungerar och vilken förändring vi vill ha.

Familjearbetet kan innehålla t.ex. samtal, handledning och stöd för barnuppfostran. Vi kommer överens om vilka som ska träffas och hur ofta. Träffarna kan vara familjeträffar, individuella träffar eller nätverksträffar i hemmet eller på någon annan överenskommen plats.

Vi utvärderar tillsammans vilken förändring som skett med ca 1-3 månaders mellanrum Ni kan ta med er personer som är viktiga för er.

Hur länge familjearbetet varar beror på familjens behov När arbetet avslutas diskuterar och sammanfattar vi det.

Vi gör anteckningar i systemet tillsammans med familjen.

Familjearbetet är avsett för barn och unga under 18 år samt deras föräldrar. En socialarbetare bedömer familjens behov och styr familjen till tjänsten.

Familjearbetet kan utföras i enlighet med socialvårdslagen eller vara intensifierat familjearbete som avses i barnskyddslagen.

Tjänsten är gratis.

Familjearbetets allmänna och regionala kontaktuppgifter

Intensifierat familjearbete Nordsjö  

Kaffegränden 3 B, 00980 Helsingfors  

ledande socialhandledare 040 3346748  

   

Intensifierat familjearbete, Östra 1 och Östra 2  

Östergatan 11, 00930 Helsingfors  

ledande socialhandledare, tfn 040 6624378 och 050 5675467  

   

Intensifierat familjearbete Berghäll  

Andra linjen 4 G 00530 Helsingfors  

ledande socialhandledare, tfn 041 5367734  

   

Intensifierat familjearbete Lassas  

Krämarvägen 11 A, 00440 Helsingfors  

ledande socialhandledare, tfn 040 3340654  

   

Intensifierat familjearbete Malm  

Nedre Malms torg 2, 00700 Helsingfors  

ledande socialhandledare, tfn 050 4020299  

   

Intensifierat familjearbete Månsas  

Storkärrskanten 1, 00630 Helsingfors  

ledande socialhandledare, tfn 040 7596801 

Östra - södra familjearbetet  

ledande socialhandledare, tfn 040 5401231  

   

Västra- norra familjearbetet  

ledande socialhandledare, tfn 040 7504894