Bokning av lokaler för organisationer i familjecenter

Föreningar kan boka lokaler av oss för mötesplatsverksamhet eller annan gruppverksamhet.

Mötesplatsen med låg tröskel och öppen för alla, är avsedd för barnfamiljer i Helsingfors. På mötesplatsen erbjuds kamratstöd, samtal och leksällskap.

Ideella föreningar kan boka mötesrummen och våra övriga lokaler kostnadsfritt av oss. Vi hjälper till att marknadsföra de aktiviteter ni ordnar hos oss, till exempel genom att meddela om dem på våra infoskärmar.

För mer information om våra faciliteter och kommunikation - mejla till pk.tilavaraus@hel.fi

Serviceställen

Berghälls familjecenter

Adress: Andra linjen 4 C, 00530 Helsingfors

Kampens familjecenter

Adress: Malmgatan 3 F, 00100 Helsingfors

Nordsjö familjecenter

Adress: Kaffegränden 3, 00980 Helsingfors

Östergatans familjecenter

Adress: Revalsplanen 1, 00930 Helsingfors