Socialjour

Vi säkerställer brådskande och nödvändig hjälp i akuta situationer.

Socialjouren är en social myndighet som har jour utanför tjänstetid. Vi betjänar alla som bor och vistas i Helsingfors. Vi bedömer behovet av brådskande socialvård och ordnar vid behov nödvändiga tjänster.

Socialjourens uppgifter kan exempelvis förknippas med

- Oro över ett barns eller en ung persons förhållanden
- Akut oro över hur en äldre person eller en person med funktionsnedsättning klarar sig i sitt hem
- Annan överraskande situation som kräver omedelbar bedömning av en social myndighet

Notera att vi inte hanterar

- Pengar, kontoöverföringar eller fakturabetalningar
- Frågor som gäller vårdnad av eller umgänge med barn
- Situationer som kan vänta till nästa arbetsdag för att lösas

Vid brådskande situationer som hotar liv eller hälsa, ring alltid 112!

Så här når du socialtjänster på vardagar (tjänster som betjänar under tjänstetid)

Barnfamiljer

Du kan kontakta socialrådgivningen för barnfamiljer med låg tröskel. Du behöver inte veta i förväg vilken typ av hjälp din familj skulle ha nytta av.

Se kontaktuppgifterna till den social rådgivningen för barnfamiljer

Du kan kontakta barnskyddet och bedömningen av behovet av särskilt stöd om situationen i din familj är mycket tung på grund av exempelvis missbruk eller svåra symtom hos ett barn.

Se kontaktuppgifterna till bedömningen av behovet av barnskydd och särskilt stöd

Vuxna

Kontakta socialrådgivningen ifall du behöver råd och handledning om socialtjänster, ansökan om förmåner eller stöd och därmed förknippade frågor.

Se kontaktuppgifterna till socialrådgivningen

Vi erbjuder även andra rådgivningstjänster i anknytning till ekonomi och boende.

Se kontaktuppgifterna till våra rådgivningstjänster

Äldre personer

Seniorinfo betjänar över 65-åriga helsingforsare som behöver hjälp med exempelvis relationer, livshantering eller boende. 

Se kontaktuppgifterna till Seniorinfo

Orosanmälan och barnskyddsanmälan

En anmälan om behov av socialvård (även känd som orosanmälan) kan lämnas om en vuxen person när du är orolig för hans eller hennes välfärd, hälsa eller säkerhet, och personen inte är förmögen att ta hand om sig själv. 

Utifrån din anmälan kontaktar socialtjänsternas yrkespersoner den person som är föremål för anmälan och bedömer vilken form av hjälp personen eventuellt behöver. Vi får inte lämna ut information om behandlingen av anmälan till någon annan än den person som är föremål för anmälan. 

Vi rekommenderar att du i första hand lämnar anmälan med hjälp av formuläret på Maisa-tjänstens förstasida, vilket inte kräver autentisering. Om den person som är föremål för anmälan bor i Helsingfors kan du också ringa Helsingfors socialrådgivning .

Se kontaktuppgifterna till socialrådgivningen

Gå till Maisas förstasida(Länk leder till extern tjänst)

Läs mer om hur du lämnar en orosanmälan

Du kan också lämna en orosanmälan om en äldre person i Seniorinfo. 

Läs mer om en orosanmälan för en äldre person 

Om du är orolig över en minderårig person, kan du lämna en barnskyddsanmälan.   

Läs mer om att lämna en barnskyddsanmälan

En icke brådskande barnskyddsanmälan kan även lämnas i Maisa utan inloggning. 

 

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/socialjour.