På grund av belastning i socialrådgivningen för barnfamiljer svarar vi på Maisa-ansökningar och Behöver hjälp -kontaktbegäran inom ungefär en vecka efter att vi mottagit meddelandet.

Familjesocialarbete

Familjesocialarbetet hjälper barnfamiljer i Helsingfors i svåra livssituationer.

Våra klienter är i barn i behov av särskilt stöd enligt socialvårdslagen.

Det sociala arbetet kan stötta barn och föräldrar till exempel när barnet blir sjukt, när puberteten är utmanande, när det finns konflikter inom familjen eller när föräldrarna är utmattade.

Vårt mål är att stärka föräldraskapet och stödja familjen att hitta sina egna resurser. Familjesocialarbetaren och familjer har ett nära samarbete för att uppnå en förändring.

Vi kan erbjuda familjer mångsidiga tjänster inom exempelvis hemservicen för barnfamiljer, familjearbete och stödpersoner.

Familjesocialarbetaren utarbetar en klientplan och planerar de övergripande tjänster och stödåtgärder som familjen behöver.

Vi samarbetar med skolan, daghemmet, familjerådgivningen och den specialiserade sjukvården.

Om du behöver hjälp och stöd med din familjesituation, kontakta socialrådgivningen för barnfamiljer.

Om din familj är i en mycket ansträngd livssituation och du anser att ditt barn och din familj behöver mer omfattande stöd, ska du kontakta enheten för bedömning av servicebehovet för barnfamiljer i ditt område.

Enheten för bedömning av servicebehovet och stöd för barnfamiljer kartlägger ditt barns eventuella behov av särskilt stöd. Om du ska flytta till Helsingfors och har betjänats av socialarbetet i din nuvarande hemkommun, kommer vår enhet för bedömning av servicebehovet att avgöra vilket stöd din familj behöver.

Familjesocialarbetet är gratis.

Uträtta ärenden på webben

Jag behöver hjälp -onlineformulär

Länken öppnas i en ny flik.

Maisa onlinetjänst

Länken öppnas i en ny flik.

Ring

Socialrådgivningstelefontjänst för barnfamiljer på finska

Öppet mån-fre 09-12
Samtalets pris: normalt samtalspris

Socialrådgivningstelefontjänst för barnfamiljer på svenska

Öppet mån 09-12
Samtalets pris: normalt samtalspris

Serviceställen

Bedömning av behovet av barnskydd och särskilt stöd, Månsas

Adress: Storkärrskanten 1, 00630 Helsingfors

Behovsbedömning för barnskydd och särskilt stöd, Berghäll

Adress: Andra linjen 4 C, 00530 Helsingfors

Behovsbedömning för barnskydd och särskilt stöd, Lassas

Adress: Krämarvägen 11, 00440 Helsingfors

Behovsbedömning för barnskydd och särskilt stöd, Malm

Adress: Nedre Malms torg 2, 00700 Helsingfors
Vuosaaren terveys- ja hyvinvointikeskuksen sisäänkäynti.

Behovsbedömning för barnskydd och särskilt stöd, Nordsjö 

Adress: Kaffegränden 3, 00980 Helsingfors