Perhekeskuksen neuropsykologi

Neuropsykologi kartoittaa lapsen tai nuoren vaikeuksia ja vahvuuksia sopivan tuen löytämiseksi.

Neuropsykologi arvioi muun muassa lapsen ja nuoren kehitystasoa, tarkkaavaisuutta ja toiminnanohjausta sekä hänen kykyään säädellä tunteita ja käyttäytymistä.

Psykologi tai lääkäri voi ohjata lapsen tai nuoren tutkimukseemme, jos hänellä on vaikeuksia esimerkiksi oppimisessa, puhumisessa, motoriikassa, tarkkaavaisuudessa tai vuorovaikutuksessa, eivätkä koulun tai varhaiskasvatuksen auttamiskeinot riitä.

Tutkimuksen tavoitteena on löytää lapselle tai nuorelle sopivaa yksilöllistä tukea sekä mahdollisesti kuntoutusta.

Palvelu on tarkoitettu 4-17-vuotiaille.

Palveluumme tarvitaan lähete. Palvelu on maksutonta.

Palvelupaikat

Perhekeskuksen neuropsykologi Ruoholahdessa

Osoite: Itämerenkatu 5 A, 00180 Helsinki