Fysioterapi inom småbarnspedagogiken

Fysioterapi inom småbarnspedagogiken stödjer barnet i de utmaningar som tillväxt och utveckling innebär.

VI stödjer barnets motorik genom rörelser, färdigheter att fungera i grupp samt att reglera och styra sin egen aktivitet. Vi ordnar motoriska stödgrupper till de daghem där det finns barn som behöver stöd.

Vi startar en grupp när en anställd inom småbarnspedagogiken eller familjecentret upptäcker att gruppen behövs. Gruppen har plats för 4-6 barn.

Fysioterapeuten planerar målen och styr gruppens första möte. Daghemmets personal fortsätter leda gruppen varje vecka, sammanlagt tio gånger. Fysioterapeuten bedömer slutligen barns utveckling i gruppen och i vardagssituationer tillsammans med arbetstagare inom småbarnspedagogiken.

Serviceställen

Berghälls familjecenters fysioterapi

Adress: Andra linjen 4 C, 00530 Helsingfors

Kampens familjecenters fysioterapi

Adress: Malmgatan 3 F, 00100 Helsingfors

Nordsjö familjecenters fysioterapi

Adress: Kaffegränden 3, 00980 Helsingfors

Östergatans familjecenters fysioterapi

Adress: Revalsplanen 1, 00930 Helsingfors