Perhetyö

Perhetyömme tavoitteena on lapsen etu. Tuemme lapsen lisäksi vanhempia heidän roolissaan vanhempina.

Perhetyön (sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön) tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä, vahvistaa lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta sekä tukea vanhempia vanhempana toimimisessa.

Tavoitteenamme on yhdessä perheesi kanssa selvittää tilannetta ja löytää keinoja muutoksen aikaansaamiseksi. Kun teemme työtä yhdessä, löydämme perheen vahvuudet ja voimavarat arjen helpottamiseksi.

Perhetyö voi tulla kyseeseen esimerkiksi tilanteessa, jossa perheessä ilmenee lapsen kasvun ja kehityksen, päihteidenkäytön tai terveydentilan haasteita. Perheenjäsenten vuorovaikutuksessa tai vanhemman kasvatuskäytännöissä saattaa olla ristiriitoja.

Perhetyö on tarkoitettu perhesosiaalityön asiakkaille. Perhesosiaalityön asiakkaaksi voi päästä lastensuojelun ja erityisen tuen tarpeen arvioinnin kautta. Kun asiakkuus on syntynyt, oma sosiaalityöntekijäsi voi ehdottaa palvelua teille.

Mitä perhetyö tarkoittaa käytännössä?

Perhetyön alussa teemme yhdessä perheen kanssa suunnitelman, mitä työskentely sisältää.  

Työskentely voi sisältää ohjausta, neuvontaa, tukea, yhdessä tekemistä ja arjen kasvatustyön mallintamista. Perhetyö järjestää myös erilaisia ryhmiä ja tapaamisia.

Sovimme tapaamiset yhdessä, ja niitä voi olla yhdestä kerrasta kolmeen kertaan viikossa. Voimme sopia tapaamisia tarvittaessa myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Sovimme yhdessä myös siitä, millä kokoonpanolla tapaamme. Tapaamiset voivat olla perhe-, yksilö- tai verkostotapaamisia joko kotona tai muussa yhteisesti sovitussa paikassa. Mukana voi olla perheen jäsenten lisäksi muita perheelle tärkeitä ihmisiä.

Perhetyön kesto riippuu perheen tarpeesta. Sen lopussa käymme yhdessä läpi yhteistä työskentelyämme ja teemme kirjallisen yhteenvedon palautteineen. Tarkoituksena on suunnata eteenpäin. 

Palvelupisteet

Kallion perhetyön toimipiste

Osoite: Toinen linja 4 A, 00530 Helsinki