Lastenneuvolapalvelut

Me lastenneuvolassa seuraamme kanssasi lapsen kasvua ja kehitystä sekä tuemme koko perheen hyvinvointia.

Lastenneuvolan terveydenhoitaja ja lääkäri seuraavat ja edistävät kanssasi alle kouluikäisen lapsesi fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä. Tuemme vanhemmuutta ja parisuhteen hoitamista.

Terveydenhoitaja ja lääkäri tapaavat teidät ikäkausitarkastuksissa yhteensä noin 20 kertaa. Keskustelemme tapaamisissa muun muassa perheen hyvinvoinnista ja terveystottumuksista sekä perhettä askarruttavista kysymyksistä.

Annamme lapselle kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset ikäkausitarkastusten yhteydessä.

Voit varata ajan ikäkausitarkastuksiin Maisassa. Tapaamisten kesto vaihtelee noin puolesta tunnista kahteen tuntiin.

Tarjoamme lisäkäyntejä lastenneuvolaan perheesi yksilöllisten tarpeiden mukaan. Lisäksi voimme ohjata lapsen tai perheen muihin lapsiperheiden palveluihin.

Saat meihin yhteyden Maisassa, kun lapsesi on Helsingin neuvolan asiakas. Muussa tapauksessa sinua auttavat neuvolan puhelinpalvelu ja Sotebotti Hester.

Palvelu on maksutonta.

Asioi verkossa

Asiointi Maisassa

Linkki avautuu uuteen välilehteen.

Kysy chatissa

Neuvolan chattipalvelu (Sotebotti Hester)

Sotebotti Hester palvelee sinua 24/7. Löydät Sotebotin sivun oikeasta alakulmasta. Sieltä pääset keskustelemaan tarvittaessa myös terveydenhoitajan kanssa livechatissa.

Avoinna ma-pe 08-14

Soita

Neuvolan keskitetty puhelinpalvelu (takaisinsoittopalvelu toimii klo 8-16)

Avoinna ma-pe 08-14
Puhelun hinta: normaali puhelumaksu

Ikäkausitarkastukset lastenneuvolassa

Terveydenhoitaja tekee kotikäynnin ensisynnyttäjän luokse. Uudelleensynnyttäjät tapaamme neuvolassa. 

Terveydenhoitaja keskustelee vanhempien kanssa synnytyskokemuksesta sekä synnyttäneen äidin, vauvan ja koko perheen voinnista. 

Terveydenhoitaja ohjaa vauvan hoidossa ja tukee perheen varhaista vuorovaikutusta. Terveydenhoitaja mittaa vauvan painon, pituuden ja päänympäryksen. Lisäksi hän tutkii muun muassa vauvan navan, ihon ja aukileet sekä näön ja kuulon.  

Terveydenhoitaja ja lääkäri tekevät terveystarkastuksen työparina joko yhteisellä vastaanotolla tai erillisillä vastaanotoilla. 

Terveydenhoitaja ja lääkäri keskustelevat kanssanne muun muassa vauvan ravitsemuksesta ja imetyksestä sekä koko perheen voinnista ja voimavaroista. 

Terveydenhoitaja ja lääkäri tutkivat vauvan kasvun, kehityksen ja terveydentilan.  

 

Terveydenhoitaja keskustelee kanssanne muun muassa vauvan vuorokausirytmistä, kasvusta ja kehityksestä sekä vanhempien jaksamisesta. 

Terveydenhoitaja tutkii vauvan ja antaa vauvalle rokotteen.  

Terveydenhoitaja keskustelee kanssanne muun muassa vauvan ravitsemuksesta, kasvusta ja kehityksestä sekä koko perheen voinnista.  

Terveydenhoitaja tutkii vauvan ja antaa vauvalle rokotteen. 

Terveydenhoitaja ja lääkäri tekevät laajan terveystarkastuksen työparina joko yhteisellä vastaanotolla tai erillisillä vastaanotoilla. 

Terveydenhoitaja ja lääkäri keskustelevat kanssanne vauvan terveydestä ja hyvinvoinnista sekä koko perheen hyvinvointiin liittyvistä asioista. Ennen käyntiä voit täyttää Maisassa esitietolomakkeen ja voimavaralomakkeen keskustelun taustaksi. Voimme keskustella perheen voimavaroista myös muilla neuvolakäynneillä. 

Terveydenhoitaja ja lääkäri tutkivat vauvan kasvun, kehityksen ja terveydentilan. 

Terveydenhoitaja keskustelee kanssanne muun muassa vauvan kasvusta ja kehityksestä sekä vanhempien mahdollisista huolenaiheista. 

Terveydenhoitaja tutkii vauvan ja antaa vauvalle rokotteen. 

 

Tämä käynti järjestetään ryhmätapaamisena. Neuvolassa kokoontuvassa ryhmässä on noin kuusi vauvaa vanhempineen, terveydenhoitaja sekä fysioterapeutti tai sosiaaliohjaaja.  

Keskustelemme yhdessä muun muassa vauvan ravitsemuksesta, nukkumisesta, kasvusta ja kehityksestä sekä vanhempien jaksamisesta. 

Ryhmäkokoontumisen jälkeen terveydenhoitaja tutkii vauvan kasvun, kehityksen ja terveydentilan.  

Tämä käynti voidaan järjestää myös yksilötapaamisena. 

 

Terveydenhoitaja ja lääkäri tekevät terveystarkastuksen työparina joko yhteisellä vastaanotolla tai erillisillä vastaanotoilla. 

He keskustelevat kanssanne muun muassa koko perheen voinnista ja perheenjäsenten vuorovaikutuksesta. 

Terveydenhoitaja ja lääkäri tutkivat vauvan kasvun, kehityksen ja terveydentilan. 

Terveydenhoitaja keskustelee kanssanne muun muassa vauvan ravitsemuksesta, kasvusta ja kehityksestä sekä vanhempien jaksamisesta. 

Terveydenhoitaja tutkii vauvan ja antaa vauvalle rokotteen. 

Terveydenhoitaja kertoo 1–2-vuotiaiden suun terveystarkastuksesta. 

Terveydenhoitaja ja lääkäri tekevät laajan terveystarkastuksen työparina joko yhteisellä vastaanotolla tai erillisillä vastaanotoilla. 

Terveydenhoitaja ja lääkäri keskustelevat kanssanne lapsen terveydestä ja hyvinvoinnista sekä koko perheen hyvinvoinnista. Ennen käyntiä voit täyttää Maisassa esitietolomakkeen keskustelun taustaksi.  

Terveydenhoitaja ja lääkäri tutkivat lapsen kasvun, kehityksen ja terveydentilan. Tällä käynnillä lapsi saa rokotteen. 

 

Terveydenhoitaja keskustelee kanssanne muun muassa lapsen ruokailutottumuksista sekä kasvatukseen liittyvistä asioista. 

Terveydenhoitaja tutkii lapsen. Hän tarkastaa myös lapsen suun terveyden ja keskustelee kanssanne muun muassa tutista vieroittautumisesta. 

Terveydenhoitaja keskustelee kanssanne muun muassa lapsen neurologisesta kehityksestä sekä kasvatukseen liittyvistä asioista. 

Terveydenhoitaja tutkii lapsen kasvun, kehityksen ja terveydentilan. 

 

Terveydenhoitaja ja lääkäri tekevät laajan terveystarkastuksen erillisillä vastaanotoilla. 

Terveydenhoitaja ja lääkäri keskustelevat kanssanne lapsen terveydestä ja hyvinvoinnista sekä koko perheen hyvinvoinnista. Ennen käyntiä voit täyttää Maisassa esitietolomakkeen keskustelun taustaksi.  

Pyydämme päiväkodista arvion lapsen taidoista ja ryhmässä toimimisesta vanhempien luvalla. 

Terveydenhoitaja ja lääkäri tutkivat lapsen. Pyydämme lasta tekemään muun muassa motoriikkaa ja puheen kehitystä arvioivia tehtäviä kahdestaan terveydenhoitajan kanssa. Tutkimme lapsen näön ja mittaamme verenpaineen. Tällä käynnillä lapsi saa rokotteen. 

 

Terveydenhoitaja keskustelee kanssanne muun muassa lapsen sosiaalisista suhteista sekä ruokailu- ja liikuntatottumuksista. 

Terveydenhoitaja tutkii tällä käynnillä myös lapsen kuulon. 

 

Terveydenhoitaja keskustelee kanssanne muun muassa esikoulusta ja koulun aloittamisesta. 

Terveydenhoitaja tutkii lapsen ja antaa lapselle rokotteen. 

Siirrämme lapsen terveystiedot kouluterveydenhuoltoon. Jatkamme kouluterveydenhuollossa lapsen kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin sekä koko perheen hyvinvoinnin seurantaa ja tukemista.